Algemene informatie 3/5

Competitie

Met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen vindt er ook een verandering plaats in de organisatie van het competitieaanbod. De KNVB streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te organiseren gedurende het hele seizoen.

Gelijkwaardige wedstrijden en competities

Vanaf seizoen 2017/’18 biedt de KNVB pupillen van O.8 t/m O.12 een zogenaamde geboortejaarcompetitie aan. Deze geboortejaarcompetitie zorgt ervoor dat de speelsterkte per team goed kan worden bepaald en er gelijkwaardige wedstrijden en competities kunnen worden georganiseerd. Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om teams in te schrijven, die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren. Voor zowel de even als de oneven competities worden er minimaal 4 speelniveaus aangeboden waarvoor men zich kan inschrijven. Hoofdklasse (001 enz. ) – 1e klasse (101 enz. ) – 2e klasse (201 enz. ) – 3e klasse (301 enz.) Door de uniformiteit in het aanbod kan het zijn dat er in de grensgebieden van de districten, verenigingen in een ander district gaan spelen.

Voetbalpakket

In heel Nederland zal hetzelfde uniforme voetbalpakket worden aangeboden en zal er meer uniformiteit in de speeldagenkalender komen. Dat wil zeggen 3 bekerwedstrijden voorafgaande aan de competitie en daarna wordt er een najaars- en een voorjaarsreeks gespeeld. Elke reeks kent 11 wedstrijden waar teams maar 1 keer tegen elkaar spelen.

Vanaf onder 8 kan er ingeschreven worden voor de beker. De poules zullen worden ingedeeld op eigen niveau, zodat de behaalde resultaten bij een eventuele herindeling kunnen worden meegenomen.

Indelen van teams in gelijkwaardige poules

Teams kunnen o.a. qua leeftijdssamenstelling enorm verschillen. Wanneer een team bestaat uit spelers van twee opeenvolgende geboortejaren moet het team de aanduiding krijgen van de oudste speler. Wanneer er bijvoorbeeld tien JO11-spelers en vier JO12-spelers zijn, wordt het team als een JO12-team ingedeeld.

​​​​​​​Voor verenigingen is het van belang om goed te bepalen op welk niveau een team zal uitkomen. Door de bekerpoule in te delen op leeftijd en op niveau, krijgen we al snel inzage in de kwaliteit van de teams. De resultaten die behaald zijn in de beker kunnen worden meegenomen bij een beoordeling van een verzoek om herindeling. Teams die bij elkaar in de competitie ingedeeld zijn, kunnen ook in de bekercompetitie tegen elkaar uitkomen.

Lichtingen en vrije inschrijving

Verenigingen kunnen teams vrij inschrijven maar dienen dit gelijkmatig over de niveaus te verdelen. Verenigingen hebben te maken met lichtingen. De ene lichting kan talentvoller zijn dan de andere lichting en daardoor in een te hoog of te laag niveau terechtkomen. Dit is de reden dat de KNVB het beleid hanteert dat waar je eindigt, je ook weer begint. Het team is dus niet meer afhankelijk van de resultaten van de lichting voor hun. Bij de overgang van de onder 12 naar onder 13 dient dit op divisie niveau nog nader uitgewerkt te worden. Binnen de districten wordt dit komend seizoen reeds doorgevoerd.

Dispensatie

Dispensatie kan voor zowel de even als de oneven competities worden aangevraagd (O.8 t/m O.12). Bij de wedstrijdvormen 6 tegen 6 en 8 tegen 8 wordt per team, 1 dispensatie verleend. Dit zal een niet persoonsgebonden dispensatie worden. Voor de Hoofdklasse en de 1e klasse kan geen dispensatie worden aangevraagd. In de huidige 7 tegen 7 wedstrijdvorm kan ook 1 dispensatie per team worden verleend. Bij 11 tegen 11 wedstrijdvorm zijn dit 2 dispensaties per team.

​​​​​​​Meisjes die in een jongensteam uitkomen mogen één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin de jongens uitkomen. In een team waarin bijvoorbeeld de oudste jongens onder 11 zijn, mogen meisjes uitkomen die tot de leeftijdscategorie onder 12 behoren.