spelregels
en prijzen

Voltooi alle 10 challenges en maak met je klas kans op vette prijzen.

Spelregels

1. Upload 10 challenges

De 10 challenges dienen geüpload te worden via de Futsal Fissa portal.

2. Prijs per challenge

Voor iedere losse challenge kan je een prijs winnen met je klas; dus 10 prijzen in totaal.

3. Keuze inzending

De school/projectleider kiest per challenge één inzending van een klas die ingezonden wordt.

4. informatie over prijzen

De winnaars van de challenges ontvangen aan het eind van het Futsal Fissa seizoen een bericht met informatie over de gewonnen prijs.

5. De meeste likes op instagram

Is de challenge van jouw klas niet ingezonden? Niet getreurd, share de challenges met  #futsalfissa op instagram, de top drie challenges met de meeste likes maken kans op de publieksprijs!

Prijzen

Hoofdprijs

Oranje VIP Pakket, volledig verzorgde reis naar een wedstrijd van het Grote Oranje!

Radio538 Drive-in show

Een Radio538 Drive-in show voor jouw klas. (4x)

Ritje in de spelersbus van het Nederlands Elftal

Een dag rondrijden in de spelersbus van het Nederlands Elftal. (4x)

Publieksprijs

Met de hele klas naar een Frisfeest powered by Coca Cola!

Scenario 1

Reguliere lesrooster

Competitie in eigen tijd

In scenario 1 worden de vakoverstijgende Challenges tijdens reguliere lessen binnen het desbetreffende vak uitgevoerd. Competitiemomenten worden buiten de lessen uitgevoerd, bijvoorbeeld in het begin van de wekelijkse vergadermiddag. Challenge #10, het eindfeest, wordt als gezamenlijke afsluiting buiten de lessen georganiseerd.


Een prachtig evenement met nieuwswaarde voor uw school! 

Aandachtspunten voor dit scenario: 

Tussentijdse afstemming verdient de aandacht omdat het project wordt verdeeld over meerdere weken. In het geval van onvoorziene wijzigingen in het rooster zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden gedurende
het traject. Challenge #10 wordt gedurende het projectverloop georganiseerd. 

Scenario 2

Projectweek

In scenario 2 worden er 3 tot 5 dagen ingezet waarin futsal Fissa centraal staat. De lessen worden projectlessen en deze zijn verdeeld over meerdere projectdagen. Projectlessen worden afgewisseld met momenten waarop de interne competitie plaatsvindt. Challenge #10 - Futsal Fissa eindfeest vindt plaats op de laatste dag van de projectweek.

Aandachtspunten voor dit scenario: 

Omdat het project in korte tijd wordt uitgevoerd is een goede voorbereiding een voorwaarde voor succes. Een strakke planning waarin iedereen weet wat zijn of haar rol is. Verdeling van leerlingen, exacte inhoud van de projectlessen en benodigdheden zijn vooraf tot in detail uitgewerkt. Dit geldt ook voor de kick-off en Challenge #10.

Scenario 3

Extra Futsal Fissa moment 

Buiten het lesrooster 

In scenario 3 is er een vast moment in de week dat er gewerkt wordt aan Futsal Fissa. Dit moment valt buiten het lesrooster en de deelnemende klassen en docenten werken in dit scenario gelijktijdig aan de verschillende Challenges en competities volgens een planning.

Aandachtspunten voor dit scenario: 

Omdat dit scenario buiten de lessen plaatsvindt is het belangrijk leerlingen en docenten te motiveren. Organisatorisch vindt er veel plaats tegelijkertijd, daarom is het plannen van leerling over de verschillende onderdelen cruciaal. Zorg dat je als projectleider vrij bent om rond te lopen.