Project­baas

Door het organiseren van voetbalcompetities en vakoverstijgende Challenges draagt uw school bij aan een succesvolle uitvoering van het project.

Een projectteam bestaat uit verschillende docenten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen en communicatie rondom Futsal Fissa. Het projectteam staat onder leiding van een projectleider die het team aanstuurt.

Rollen van de projectleider

De belangrijkste rollen van de projectleider zijn de managementrol en het creëren van draagvlak in de school. Voor beide dimensies zijn hulpmiddelen opgenomen in dit handboek.

Download volledige toolkit ›

Het meesterplan

Het opstellen van een plan van aanpak (PVA) geeft overzicht in de projectplanning. Door te denken in verantwoordelijkheden in plaats van losse taken is het gemakkelijker om onderdelen van het project te delegeren. In het PVA wordt een aantal fases beschreven.

Voorbereiding

Formeren van een team van docenten. Idealiter zijn dit docenten die de voetbalcompetities leiden en de docenten die de Challenges gaan uitvoeren binnen hun vaklessen. Zij stemmen onderling de planning af, maken afspraken, inventariseren de benodigde materialen en betrekken andere belanghebbenden (conciërges en managementteam).

Startfase

Organiseren van een kick-off. Doelstellingen van het project communiceren met alle belanghebbenden en toernooischema Challenge #1 controleren. Elkaar inspireren en motiveren, zowel leerlingen als docenten en conciërges.

Uitvoering en tussentijds bijstellen

Feeling met elkaar houden, door regelmatig te evalueren en ruimte te geven voor het bijstellen van het project. Denk hierbij aan organisatorische zaken en educatieve kwaliteit.

Afsluiten

Vieren van het projectsucces, voor de hele school. Projectresultaten zijn zichtbaar in de school, iedereen mag meegenieten! Challenge #10 houdt in het organiseren van een spectaculaire gezamenlijke afsluiting, een mooi moment om bijvoorbeeld de lokale pers uit te nodigen op uw school. Aan de hand van een checklist kunt u deze afsluiting organiseren, samen met collega’s en leerlingen.

Evalueren

Samenkomen met de betrokkenen om te evalueren. Borgen van het projectsucces. De KNVB levert tools om het project te kunnen evalueren.

Drie Scenario's

Als projectleider kent u uw school als geen ander. Daarom kiest u het project scenario dat het beste past binnen de situatie van uw school. Het volledige overzicht van de scenario's vind je in de download.

Scenario 1

Reguliere lesrooster -
competitie in eigen tijd

In scenario 1 worden de vakoverstijgende Challenges tijdens reguliere lessen binnen het desbetreffende vak uitgevoerd. Competitiemomenten worden buiten de lessen uitgevoerd.

Scenario 2

Projectweek

In scenario 2 worden er 3 tot 5 dagen ingezet waarin Futsal Fissa centraal staat. De lessen worden projectlessen en deze zijn verdeeld over meerdere projectdagen. Projectlessen worden afgewisseld met momenten waarop de competitiemomenten plaatsvinden.

Scenario 3

Extra Futsal Fissa moment -
buiten het lesrooster

In scenario 3 is er een vast moment in de week dat er gewerkt wordt aan Futsal Fissa. Dit moment valt buiten het lesrooster en de deelnemende klassen en docenten werken in dit scenario gelijktijdig aan de verschillende Challenges en competities volgens een planning.

Scenario 1

Reguliere lesrooster

Competitie in eigen tijd

In scenario 1 worden de vakoverstijgende Challenges tijdens reguliere lessen binnen het desbetreffende vak uitgevoerd. Competitiemomenten worden buiten de lessen uitgevoerd, bijvoorbeeld in het begin van de wekelijkse vergadermiddag. Challenge #10, het eindfeest, wordt als gezamenlijke afsluiting buiten de lessen georganiseerd.


Een prachtig evenement met nieuwswaarde voor uw school! 

Aandachtspunten voor dit scenario: 

Tussentijdse afstemming verdient de aandacht omdat het project wordt verdeeld over meerdere weken. In het geval van onvoorziene wijzigingen in het rooster zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden gedurende
het traject. Challenge #10 wordt gedurende het projectverloop georganiseerd. 

Scenario 2

Projectweek

In scenario 2 worden er 3 tot 5 dagen ingezet waarin futsal Fissa centraal staat. De lessen worden projectlessen en deze zijn verdeeld over meerdere projectdagen. Projectlessen worden afgewisseld met momenten waarop de interne competitie plaatsvindt. Challenge #10 - Futsal Fissa eindfeest vindt plaats op de laatste dag van de projectweek.

Aandachtspunten voor dit scenario: 

Omdat het project in korte tijd wordt uitgevoerd is een goede voorbereiding een voorwaarde voor succes. Een strakke planning waarin iedereen weet wat zijn of haar rol is. Verdeling van leerlingen, exacte inhoud van de projectlessen en benodigdheden zijn vooraf tot in detail uitgewerkt. Dit geldt ook voor de kick-off en Challenge #10.

Scenario 3

Extra Futsal Fissa moment 

Buiten het lesrooster 

In scenario 3 is er een vast moment in de week dat er gewerkt wordt aan Futsal Fissa. Dit moment valt buiten het lesrooster en de deelnemende klassen en docenten werken in dit scenario gelijktijdig aan de verschillende Challenges en competities volgens een planning.

Aandachtspunten voor dit scenario: 

Omdat dit scenario buiten de lessen plaatsvindt is het belangrijk leerlingen en docenten te motiveren. Organisatorisch vindt er veel plaats tegelijkertijd, daarom is het plannen van leerling over de verschillende onderdelen cruciaal. Zorg dat je als projectleider vrij bent om rond te lopen.