Uitleg proces materialiteit

Stapsgewijs naar meer impact

Onze behoefte om focus aan te brengen sluit aan op een trend in MVO: de nadruk op de onderwerpen met de hoogste relevantie. Dit wordt ook wel materialiteit genoemd. Het traject dat we in 2016 inzetten, in het kader van de maatschappelijke zelfreflectie, bestond uit een aantal stappen. We werden hierbij begeleid door adviesbureau Schuttelaar & Partners. In onderstaand schema lichten we de stappen toe.

Waar staan we?

Om te bepalen waar je heen wil, moet je weten waar je staat. We haalden het net op door een interviewronde met inhoudelijke experts en directieleden van de KNVB. Op basis hiervan brachten we in kaart wat door de organisatie zelf als relevante maatschappelijke onderwerpen wordt gezien.

Gesprekken met experts en stakeholders

Vervolgens zijn we het gesprek aangegaan met de buitenwereld. Experts en stakeholders uit verschillende hoeken, zoals de politiek, media en andere sporten, waren bereid om met ons mee te denken. Dankzij deze interviews hebben we een goed beeld van welke maatschappelijke thema’s voor de buitenwereld belangrijk zijn en welke rol wij daarin kunnen spelen.

Waar maken we het verschil?

De uitkomsten van de interne en externe interviewrondes brachten we bij elkaar. Dit leidde tot veel overeenkomsten. Een goed teken, want dat betekent dat ons beeld klopt met dat van de buitenwereld. Er waren ook verschillen. De belangrijkste onderwerpen vallen vooral in het sociale domein en in de context van het amateurvoetbal.

Focus aanbrengen

De onderwerpen die we aan de geïnterviewden voorlegden, staan weergegeven in deze matrix. Hoe hoger het onderwerp staat hoe belangrijker het is voor stakeholders; hoe verder naar rechts het staat, hoe belangrijker het is voor de KNVB. Mede op basis van deze matrix kiezen we ervoor om te focussen op drie onderwerpen:

  1. Sportiviteit & respect
  2. Persoonlijke ontwikkeling & vorming
  3. Gezonde leefstijl