​​​​​​​Persoonlijke ontwikkeling & vorming

Niek Tiemersma (trainer SC Franeker JO9) & Ruud van Nistelrooy (oud prof-voetballer)

Sporten, en in het bijzonder teamsport, zorgt ervoor dat kinderen leren samen te werken, naar elkaar te luisteren en om te gaan met winst en verlies. Vaardigheden die ook buiten het voetbalveld van belang zijn. De persoonlijke ontwikkeling en vorming van kinderen is de kern van het voetbal – zo worden talenten ontplooid en houden kinderen plezier in het spelletje. Wij willen bijdragen aan een omgeving waarin ieder kind gezien wordt en de kans krijgt zich te ontwikkelen. Voetbaltrainers en begeleiders zijn hierin essentieel. Wij willen hen inspireren, opleiden en begeleiden om dit op een positieve en betrokken manier te doen.

Uit onderzoek blijkt dat:

Trainers die voetballers vrij laten en de eigen verantwoordelijkheid nemen, de binding en het plezier stimuleren

Trainers met een goede band en een trainingssfeer gericht op individuele verbetering, meer voetballers behouden

De band tussen trainer en voetballer in belangrijke mate de tevredenheid en prestaties van voetballers bepaalt

Trainers net zo veel sociale support moeten geven aan goede als mislukte acties