Algemene informatie 4/5

Arbitrage

De nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen betekenen ook een verandering in de rol van de arbitrage tijdens de wedstrijden. Door deze veranderingen sluit de arbitrage rol zo optimaal mogelijk aan bij elke wedstrijdvorm en de leeftijd van de pupillen. Pupillen worden zo stapsgewijs één met een onafhankelijk persoon die de voortgang van het spel en de spelregels bewaakt. Uiteindelijk krijgen ze bij de 11 tegen 11 wedstrijdvorm te maken met een (vereniging)scheidsrechter.

Arbitrage 2 tegen 2 en 4 tegen 4

Bij deze wedstrijdvorm is er geen specifieke arbitrage rol. Één of meerdere begeleiders van de kinderen bewaken de voortgang van het spel. Uit de verschillende onderzoeken, pilots en praktijkbijeenkomsten is gebleken dat de pupillen goed onderling de beslissingen kunnen nemen.

Arbitrage 6 tegen 6

Bij de 6 tegen 6 wedstrijdvorm wordt de voortgang van het spel bewaakt door een zogenoemde spelbegeleider. De basispositie van de spelbegeleider is langs het veld en beweegt mee met het spel. Wanneer het spel het nodig maakt kan de spelbegeleider het veld in bewegen. De spelbegeleider bewaakt de spelregels, legt de spelregels uit en zal alleen bij onduidelijkheid corrigeren en een beslissing nemen door middel van een fluitsignaal.

Meer informatie over de spelbegeleider

Arbitrage 8 tegen 8

Bij deze wedstrijdvorm is er een pupillenscheidsrechter aanwezig die de leiding heeft over het spel. Deze rol is niet veranderd ten opzichte van de voormalige arbitrage rol.

Opleiding spelbegeleider

De Academie zorgt – in nauwe samenwerking met de afdeling arbitrage – dat de opleiding aan het einde van het seizoen gereed is voor verenigingen. Ook wordt gekeken naar de verbinding met de opleiding tot pupillenscheidsrechter. Een aantal verenigingen zal in dit proces betrokken worden, zodat de opleiding zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de verenigingen.

​​​​​​​Alle scheidsrechtercoördinatoren van verenigingen worden de komende periode zorgvuldig op de hoogte gehouden van het vervolg.

Arbitrage opleidingen KNVB Academie