Een goed begin is het halve werk 

Het projectplan staat in de startblokken en is klaar voor de uitvoering in de praktijk. 

Meer weten

Begeleiding
in de praktijk

Hoe creëren we een optimaal klimaat voor trainers en spelers? Coach gedurende het project de kaderleden in de uitvoering van zijn/haar taken. 

Meer weten

op het veld

Praktijkvoorbeelden en kennis delen.

Lees verder

Werk aan kaderbeleid

Gestructureerd kaderbeleid zal vooral leiden tot meer plezier bij trainers en spelers. 

Lees verder

Ondersteuning nodig? Mail ons voetbalontwikkeling@knvb.nl

Het projectplan staat in de startblokken en is klaar voor de uitvoering in de praktijk. Met de input van de betrokkenen zijn in de vorige fase de laatste inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd.

Het succes van de uitvoering hangt samen met de rol en betrokkenheid binnen de vereniging, daarom is het belangrijk om stil te staan bij de start. Organiseer bijvoorbeeld een aftrapbijeenkomst om de start te vieren. Verplaats je hierbij in de aanwezigen tijdens het aftrapmoment. Je kunt 10 minuten lang een verhaal ondersteund door een presentatie vertellen, maar je kunt ook met de groep het veld op en het project in de praktijk brengen. Het organiseren van een voorbeeldtraining kan de betrokkenen een goed beeld geven van de gewenste situatie in de praktijk. Win win! 

Het organiseren van een aftrapbijeenkomst

Hoe creëren we een optimaal klimaat voor spelers en trainers? Coach gedurende het project de kaderleden in de uitvoering van zijn/haar taken. Belangrijk om continu tips te geven over de organisatie en inhoud van de training.

Ondersteun vanuit de aandachtspunten die zijn vastgesteld in het projectplan en door de kaderleden. Met als achterliggend doel om de kern van wat we kinderen willen leren te koppelen aan de leerbehoeften van het kader zelf.  

Sportplezier.nl heeft een aantal video’s die je kunnen helpen in deze fase:


Trainersbegeleiding; wat zijn de voordelen?


Trainersbegeleiding in 2021 de normaalste zaak van de wereld!?


Trainersbegeleiding door de ogen van de trainers

Tip

Raadzaam is om bij deze stap een voorbeeldtraining te organiseren. Creëer tijdens de voorbeeldtraining een leerklimaat door trainers de ruimte te geven om vragen te stellen en geef de trainers een rol om zaken te ervaren. Een voorbeeldtraining kan je in de beginperiode ook maandelijks laten terugkomen om trainers inspiratie te geven voor de komende periode. 

Gestructureerd kaderbeleid zal vooral leiden tot meer plezier bij trainers en spelers. Daarnaast zal het leiden tot behoud van het kader en zal dit ook een aantrekkingskracht hebben op potentiële nieuwe vrijwilligers. De KNVB helpt clubs op weg om te komen tot een goed kaderbeleid.

Op de website van de KNVB vind je en video met meer informatie over het belang van goed kaderbeleid voor de vereniging. Daarnaast vind je er een stappenplan waarmee je de verschillende fasen van het maken van kaderbeleid kunt doorlopen en beschrijven.

Kijk voor alle informatie over goed kaderbeleid op KNVB Assist Trainers.