Fase 1

verkennen

Wat is dat; gemengd voetbal? En gelijke kansen voor alle jeugdvoetballers, wat houdt dat in? In deze fase verdiep je jezelf in (één van de) thema’s om te bekijken of dit iets is voor jullie vereniging. Verdiep je in de thematiek, de KNVB heeft in dit magazine alle informatie voor je verzameld. Met deze informatie kun je een eerste idee creëren die past bij jou vereniging. Zodat je tot een eerste idee komt over hoe dit op jouw vereniging geïmplementeerd kan worden. In de verkennende fase werk je ook aan een vervolgproces, wat je aan het bestuur voorlegt.


Geschatte doorlooptijd
2 maanden

update

December 2021

Lees verder

gemengd voetbal in beeld

Kinderen maken geen onderscheid, waarom wij wel?

Andere aanpak verenigingen?

gelijke kansen in beeld

Krijgt ieder kind op jouw vereniging gelijke kansen?

Andere aanpak verenigingen?

Verdieping gemengd
voetbal

Meer weten

Verdieping gelijke kansen

Meer weten

Creëer een basisidee

Om tot een goede uitvoering van het project te komen is het verstandig om een helder basisidee te creëren.

Download Formuleer een basis (PDF)

Download Woordweb (PDF)

Op agenda bestuur

Met het beschreven basisidee ga je naar het bestuur. Het is verstandig om hiervoor een goede voorbereiding te treffen om het idee zo helder mogelijk te kunnen presenteren. 

Lees verder

Ondersteuning nodig? Mail ons voetbalontwikkeling@knvb.nl

Om je te kunnen verdiepen in het thema gemengd jeugdvoetbal staan hier enkele artikelen en links naar webinars voor je klaar. Discussies over de nut en noodzaak van gemengd sporten zijn actueel.

Bij voetbalverenigingen horen we met regelmaat dat meiden andere drijfveren zouden hebben dan jongens. Maar is dat zo? En hoe ontstaat dit beeld van meiden en jongens? En wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe zit het precies met de groei van het meidenvoetbal in relatie tot gemengd voetballen? Ook hierover bestaan verschillende aannames maar welke inzichten hebben we nu eigenlijk? 

De KNVB wil je in een aantal artikelen meenemen in hoe het nu werkelijk zit. We delen informatie vanuit wetenschappelijke achtergronden en laten experts aan het woord. We starten met een artikel over drijfveren van kinderen: want ieder kind wil plezier en ontwikkeling beleven aan sport. Daarna gaan we in op (gender) stereotype denken; hoe is dat een belemmering voor de ontwikkeling van kinderen? Het derde artikel is: Gemengd voetbal en de accommodatie; zo gaan verenigingen ermee om. Tot slot een artikel over de groei van het meidenvoetbal: Verschillende oorzaken voor de groei meiden- en vrouwenvoetbal. Hierbij vind je een kader met cijfers over de groei.


In de verschillende artikelen komen ook experts en verenigingen aan het woord.

Teamindeling, iedere vereniging heeft er mee te maken en doet het op haar eigen manier. Een moeilijke klus, maar gelukkig zien we dat meer en meer verenigingen hier bewuster over nadenken en naar handelen. Tegelijkertijd zijn er kansen om dit nog beter te doen met elkaar. De praktijk is namelijk ook dat, bijvoorbeeld door scheidingen tussen selectie en niet-selectie teams, er nogal eens sprake is van een onevenredige verdeling van de middelen en faciliteiten.

De KNVB is daarom, in samenwerking met een aantal amateurverenigingen, gestart met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal doet de KNVB onderzoek naar het creëren van een opleidingsmodel dat meer recht doet aan de complexe voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Zoals reeds bekend uit wetenschappelijk onderzoek verloopt deze ontwikkeling niet altijd in een rechte, opwaartse lijn omhoog, maar juist heel onvoorspelbaar. Het model zou vooral moeten zorgen voor meer gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma en de begeleiding van alle jeugdvoetballers. Hierdoor bied je als vereniging meer voetbalontwikkelingsmogelijkheden voor alle voetballers. Op de langere termijn moet dit ervoor zorgen dat elke jeugdspeler de mogelijkheid heeft om zijn of haar potentie volledig te ontwikkelen tot een voetballer op elk niveau.


In drie longreads lees je alles over het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. In het eerste gedeelte wordt aan de hand van inzichten uit de wetenschap beschreven waarom het selecteren van jeugdspelers in bepaalde teams soms onvoorziene gevolgen kan hebben. De tweede longread gaat over de onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd en de serie wordt afgesloten met een artikel waarin amateurverenigingen op weg worden geholpen naar een (op basis van gelijkheid) betere teamindeling en selectiebeleid. Tenslotte vind je nog een aantal artikelen van voorbeeldclubs en een link naar een webinar over teamindelingen.

Om tot een goede uitvoering van het project te komen is het verstandig om een helder basisidee te creëren. Om hiertoe te komen kunnen drie basisvragen je helpen waar je gezamenlijk antwoord op geeft. 

Maak het jezelf hierin niet te moeilijk maar daag jezelf wel uit om nu al zo specifiek mogelijk te worden. Dit is namelijk wel je eerste aanzet tot het uitschrijven van idee. Wees specifiek in het beantwoorden van onderstaande vragen:

  1. Waarom starten we dit project?
  2. Wat is het doel van het project in relatie tot de visie en missie van de vereniging?
  3. Wat gaat het project ons opleveren in relatie tot de kernwaarden van de vereniging?
  4. Voor wie doen we het? Wat is onze specifieke doelgroep binnen de vereniging?

Met het beantwoorden van deze vragen bouw je aan het starten van het project. Op deze manier maak je duidelijk waarom je deze richting op wil.

Je hebt nu helder voor ogen waarom het project gestart wordt, wat het op moet gaan leveren en voor wie het is. Met het beschreven basisidee ga je naar het bestuur. Het is verstandig om hiervoor een goede voorbereiding te treffen om het idee zo helder mogelijk te kunnen presenteren. 

De bedoeling is dat je het idee zo goed mogelijk presenteert en toelicht, om zo draagvlak te creëren en samen op te kunnen trekken. Het belangrijkste van het overleg met het bestuur is dat je akkoord krijgt om door te gaan met steun van én draagvlak in het bestuur. Ieder in zijn eigen rol, maar wel vanuit een gezamenlijk idee en wens. Het doel van dit overleg is dat er met name een akkoord komt op de volgende punten:

  • Procesinvulling van het project; overzicht van geplande acties en momenten
  • Inhoud en aanpak om het project verder uit te werken 
  • Samenstelling van het projectteam waarmee jullie gaan werken aan dit project 

Sinds het verschijnen van dit magazine hebben we nieuwe artikelen en onderzoeken gepubliceerd en enkele webinars georganiseerd. Op deze pagina vind je alle nieuwe verhalen en terugkijklinks naar de meest recente webinars. Je vindt deze verhalen en links ook in de blokken Verdieping gemengd voetbal en Verdieping gelijke kansen.

Gemengd voetbal en Gelijke kansen

Extra aandacht middels flyers

Gemengd voetbal

‘Van gescheiden wereld, naar gemengd voetbal bij SV Overbos’


Flyer Gemengd Voetbal

Gelijke kansen

KNVB start pilot met kleurenteams


Flyer Gelijke Kansen