Project­team

Formeer een groep mensen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van het plan en de uitvoering van het verdere proces.

Meer weten

Project­plan

Om vanuit de SWOT-analyse te komen tot een helder plan is het verstandig om te werken met een projectplan. 


Meer weten

Swot-Analyse

Een SWOT-analyse maakt deel uit van het onderzoek naar de huidige situatie van de vereniging.

Download PDF

Vijf tips

De vijf stappen die je doorloopt in de fase creëren. Van het samenstellen van een projectteam tot communicatie.

Download PDF

Op agenda bestuur

De fase ‘creëren’ wordt ook afgesloten met een presentatie van de plannen bij het bestuur. 

Lees verder

Ondersteuning nodig? Mail ons voetbalontwikkeling@knvb.nl

Formeer een groep mensen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van het plan en de uitvoering van het verdere proces. Een succesvol projectteam kun je samenstellen op basis van competenties, diversiteit en verantwoordelijkheid. 

Ook is het van belang om binnen het projectteam de taken en verantwoordelijkheden duidelijk te onderscheiden en toe te kennen, om ervoor te zorgen dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.

Om vanuit de SWOT-analyse te komen tot een helder plan is het verstandig om te werken met een projectplan. Een projectplan moet ervoor zorgen dat je met een sterke en inhoudelijke basis aan de slag kunt.

Zo weet iedereen waarom het project gestart is, hoe het aangepakt wordt en wat er op welk moment staat te gebeuren. Ook worden kosten en planning vastgelegd zodat alle betrokkenen weten wat er op welk moment van hen verwacht wordt. 

Naast een volledig uitgewerkt projectplan kan het handig zijn een korte samenvatting, een projectplan op 1 A4, te maken die gemakkelijk als naslagwerk gebruikt kan worden. Daarnaast kun je een activiteiten- en communicatieplanning op 1A4 maken om acties en belangrijke communicatiemomenten in één oogopslag inzichtelijk te maken.

De fase ‘creëren’ wordt ook afgesloten met een presentatie van de plannen bij het bestuur. 

In dit geval wil je akkoord krijgen op de uiteindelijke samenstelling van het projectteam en de inhoud van het projectplan. Als dat allemaal afgestemd en geaccordeerd is, kun je door met de volgende stap: introduceren.