Sociaal jaarverslag

Sociaal jaarverslag

Het seizoen 2014/’15 staat in het teken van de reorganisatie bij de business unit amateurvoetbal. Hierbij is een aantal medewerkers boventallig verklaard, waardoor het medewerkeraantal binnen deze sectie ten opzichte van vorig boekjaar daalt van 327 naar 292. In dit verslag zijn enkel full- en parttime medewerkers opgenomen. Medewerkers met een flexibele arbeidsverhouding (waaronder spelers nationale elftallen, auditoren en (assistent-)scheidsrechters betaald voetbal) zijn uitgesloten in dit verslag.

Aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst

Over seizoen 2014/'2015: 292 medewerkers in amateurvoetbal. 162 in betaald voetbal. 454 in totaal.
Over seizoen 2013/2014: 327 medewerkers in amateurvoetbal. 150 in betaald voetbal. 477 in totaal.

Verhouding man/vrouw

Over seizoen 2014/2015. In amateurvoetbal: 59% man , 41% vrouw. In betaald voetbal: 63% man, 37% vrouw.
Over seizoen 2013/2014. In amateurvoetbal: 58% man , 42% vrouw. In betaald voetbal: 62% man, 38% vrouw.

Verdeling soort arbeidsovereenkomst seizoen 2014/’15

In amateurvoetbal: 24% bepaalde tijd, 76% in onbepaalde tijd.
In betaald voetbal: 31% bepaalde tijd, 69% onbepaalde tijd.

Verdeling dienstbetrekking seizoen 2014/’15

In amateurvoetbal: 48% fulltime, 52% parttime
In betaald voetbal: 75% fulltime, 25% parttime

Gemiddelde duur loopbaan­periode seizoen 2014/’15

Amateurvoetbal: gemiddeld 13 dienstjaren. Betaald voetbal: 7 dienstjaren.

Gemiddelde leeftijd seizoen 2014/’15

Amateurvoetbal: 44 jaar. Betaald voetbal: 40 jaar.

Aantal jubilarissen

Seizoen 2014/2015. 14 mensen 10-jarig, 7 keer 25-jarig en 2 50-jarige jubilarissen.
Seizoen 2013/2014. 20 mensen 10-jarig, 6 keer 25-jarig en 2 50-jarige jubilarissen.