Voetbal is voor iedereen

Voetbal is voor iedereen

Op en rond het veld moet iedereen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht culturele achtergrond of seksuele voorkeur. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er op het gebied van homoacceptatie in het voetbal verschillende activiteiten. Zo is dit onderwerp van gesprek bij het Amsterdams voorzittersoverleg en organiseren we sessies met bvo’s om het onderwerp bespreekbaar te maken. Zoals bondsvoorzitter Michael van Praag stelt: “De KNVB blijft het herhalen: voetbal is voor iedereen."