Voetbal is ontwikkeling

Voetbal is ontwikkeling

Zoals een voetballer traint om beter te worden, is ook de KNVB constant in ontwikkeling. We spelen in op de wensen en behoeften van clubs en willen het voetbal makkelijker organiseren. Daarnaast investeert de KNVB in kennis, innovatie, opleiding en onderzoek om het aantal voetballiefhebbers te vergroten, het voetbalplezier te verhogen en de prestaties te verbeteren.

Goede competities organiseren is een van de kerntaken van de KNVB. Daarom werken we aan een zo optimaal mogelijke voetbalpiramide en laten we steeds vaker de districtsgrenzen los. Dit is mede mogelijk door de Automatische Concept Poule Indeling (ACPI). Zo ontstaan nieuwe streekderby’s, die sterk leven in de regio. In Zuid II loopt een succesvolle pilot waarbij in krimpgemeentes 1e jaars senioren bij de A-junioren mee kunnen spelen, waardoor deze groep minder snel afhaakt.

Verbeteren weerstand

Om de weerstand van talentvolle spelers te vergroten is op verzoek van betaald-voetbalorganisaties  de competitiestructuur van de A-, B- en C-junioren aangepast. Ajax en Feyenoord gaan met hun F-pupillen de zaal in om de handelingssnelheid te verbeteren.

Jeugdteams spelen 'Europees' tegen teams uit België en Engeland om ervaring op te doen met andere voetbalculturen en spelsystemen. De KNVB ondersteunt de jeugdopleidingen van clubs aan de hand van het kwaliteits- en performanceprogramma.

Opleidingen en onderzoeken

De KNVB wil uitgroeien tot een kennis- en expertisecentrum. Bijvoorbeeld met  individuele  opleidingstrajecten voor oud-topspelers. Voor de breedtesport ontwikkelen we opleidingen die aansluiten bij de behoefte van de doelgroepen. Onderzoek is essentieel om beter in te kunnen spelen op de wensen van clubs, trainers en spelers. We focussen ons ondermeer op fans, uitstroom, imago, communicatie en service.