Sociaal jaarverslag

WEURO 2017

Medewerkers van de KNVB zijn, ook buiten hun gewone werktijden, voortdurend aan de slag binnen en voor de voetbalsport. Is het niet als vrijwilliger bij de voetbalvereniging bij hen in de buurt, dan wel bij een activiteit die de KNVB organiseert, zoals de Oranje Fandag. Ook bij WEURO 2017 zijn, naast een dertigtal collega’s die het EK beroepsmatig ondersteunen, meerdere medewerkers actief als volunteer. Ze zorgen er samen met de overige – door partner Adecco geworven - 1.500 vrijwilligers voor, dat WEURO een ongekend mooi toernooi wordt.