Missie KNVB
2022-2026

De KNVB brengt het voetbal in Nederland naar een steeds hoger niveau en zet de verbindende kracht van het voetbal in voor een positieve impact op de samenleving.

Daar willen wij, de KNVB, zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Ook mensen met een beperking. Is dat een kleine groep? Absoluut niet! Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft een matige of ernstige beperking. Dat zijn in totaal 1,2 miljoen mensen in de leeftijd van 12 tot 75 jaar. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Naar schatting heeft 3,5% van de kinderen en jongeren tot 18 jaar een beperking. Allemaal hebben zij het recht volwaardig aan de maatschappij deel te nemen.


Voetbal biedt daarin een geweldige kans. In die grote groep van mensen met een beperking bevinden zich vanzelfsprekend heel wat voetballiefhebbers. Toch zien we hen niet altijd terug op en rond de velden en de zaal. Sportparticipatie van mensen met een beperking blijft ver achter bij die van mensen zonder beperking.


Nederlanders
met een beperking

1,2

Nederlanders met een matige of ernstige beperking

3,5% 

kinderen en jongeren tot 18 jaar met een beperking

De cijfers

Uit onderzoek van Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF blijkt dat de wekelijkse sportdeelname onder mensen met een beperking 48 procent is. Dit betreft de gehele groep Nederlanders met een lichte, matige en zware beperking. Ter vergelijking: van de Nederlandse bevolking zonder een beperking sport 61 procent wekelijks. Met name bij de jeugd blijft sportdeelname achter: 31 procent van de 5-18-jarigen sport niet, tegenover 16 procent van de totale jeugd. Terwijl het fundament voor een leven lang sporten vaak al op jonge leeftijd wordt gelegd.


Wij willen graag een bijdrage leveren aan het verhogen van deze deelname. We hebben allemaal de taak om meer mensen met een beperking plezier te laten beleven aan voetbal. Voetbal is immers de grootste en populairste sport van ons land. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen met een beperking die 'gewoon' meedraaien in de reguliere competities. Denk bijvoorbeeld aan voetballers/voetbalsters met cerebrale parese, voetballers/voetbalsters die een arm missen of slechthorende voetballers/voetbalsters. Ook zijn er dove scheidsrechters, coaches in een rolstoel of vrijwilligers die een kaderfunctie bekleden. Verderop in dit magazine vind je een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk.

Wekelijkse sportdeelname 

48% 

Mensen met een beperking

61% 

Mensen zonder een beperking