Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Sport is daarvoor een laagdrempelige optie. We willen realiseren dat het Passend Voetbal een grotere bekendheid krijgt en potentiële voetballers/voetbalsters weten wat er allemaal binnen en buiten de lijnen mogelijk is.Grotere bekendheid

Ons voetbal is van iedereen. Dus ook van mensen met een beperking. Een van de pijlers in de strategie van de KNVB is het bereiken van ‘Meer voetballers’. We willen zorgen dat meer mensen weten wat er allemaal mogelijk is als je met een beperking toch graag wilt voetballen. Dat houdt in dat er meer locaties in Nederland toegankelijk moeten worden en de drempel om eens langs te komen lager komt te liggen. Dat iedereen weet dat je ook met een beperking Oranje kunt halen en mooie ervaringen kunt opdoen. Ook proberen we er samen voor te zorgen dat verenigingen inclusiever gaan denken en hun sportparken toegankelijker maken voor voetballiefhebbers die bijvoorbeeld aan hun rolstoel zijn gebonden of simpelweg slecht ter been zijn.