Soms zijn dit kleine aanpassingen, zoals een kleiner speelveld of aangepaste spelregels. Soms zijn dit grotere aanpassingen door bijvoorbeeld vervoer of de aanschaf van een dure elektrische sportrolstoel.


De KNVB draagt verantwoordelijkheid om voetbal voor iedereen toegankelijk te maken. In het visiedocument Passend Voetbal laten we zien waar we de komende jaren de focus op leggen, en welke koers we gaan varen. Deze is in lijn met de KNVB strategische agenda (2022-2026).


Zo blijven we werken aan de diverse voetbalvormen, waarbij er bij iedere voetbalvorm verschillende kansen en uitdagingen zijn. Voor de komende periode ligt de focus op zeven voetbalvormen waarmee we zo goed als iedereen de gelegenheid bieden om te gaan of om te blijven voetballen.


Daarnaast zetten we “Oranje” in om verdere ontwikkeling te stimuleren. Voor spelers & speelsters, voor clubs en voor organisaties waarmee we samenwerken. “Ons voetbal kleurt de wereld oranje”. In het kader van inclusie en toegankelijkheid zijn er voldoende uitdagingen op het fysieke-, sociale-, financiële- en digitale vlak. Onze KNVB-missie brengt het voetbal in Nederland naar een steeds hoger niveau en zet de verbindende kracht van het voetbal in voor een positieve impact op de samenleving.


Juist de impact die het heeft op de voetballers en voetbalsters en hun naaste omgeving drijft ons om meer mensen met een beperking bij het voetballen te betrekken. Op en naast het veld. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we gepassioneerde mensen voor nodig. In de begeleiding van de spelers en speelsters, maar ook als kartrekker binnen de vereniging en vanuit de arbeidsorganisatie (KNVB). Dit doen wij in samenwerking met partners, zoals bijvoorbeeld de Zwaluwen Jeugd Actie, die hier een bijdrage aan leveren.


Marcel Geestman
Hoofd Passend Voetbal