We sturen aan op strategische plaatsen, verenigingen en partners voor verdere ontwikkeling van het aanbod

Strategische plaatsen

(Grote) steden, de doel­groep is aanwezig, er zijn betrokken partijen actief die de verantwoordelijkheid kunnen nemen over de organisatie van de aangepaste voetbalvorm.

Verenigingen

We werken samen met stabiele verenigingen en/ of verenigingen met potentie, waarbij de vereniging een breed gedragen maat-schappelijke visie heeft.

Onderzoek

Voorafgaand wordt er onderzocht of de rand-voorwaarden aanwezig zijn. Dit onderzoek doet de KNVB in samenwerking met onder-steunde partijen uit de regio.

Partners

Naast de ondersteunende partijen kunnen dit ook landelijke foundations zijn.

Wat is de rol
van de KNVB?

Is aanjager, enthousiasmeert en verbindt partijen.


Doet vooronderzoek naar de mogelijkheden van de aangepaste voetbalvorm.


Draagt bij aan aandacht voor de voetbalvorm en het bereiken van de doelgroep (d.m.v. communicatie & pr).


Werkt samen met collega’s in de regio.


Onderhoudt de relatie met uitvoerende partijen.


Ondersteunt en adviseert in subsidiemogelijkheden.


De VERSCHILLENDE VORMEN
van Passend Voetbal

Wij gebruiken de term Passend Voetbal voor alles wat met voetballen met een beperking te maken heeft. Passend Voetbal is de verzamelnaam en daarnaast kennen we verschillende vormen van aangepast voetballen. De KNVB erkent de volgende aangepaste voetbalvormen:


Amputatievoetbal

Amputatievoetbal is voor spelers/speelsters die door een ziekte, ongeluk of aangeboren afwijking een (deel van een) ledemaat missen. Deze voetbalvorm wordt door veldspelers/speelsters op één been, ondersteund door twee krukken gespeeld. De veldspelers/speelsters missen een been, de keeper een arm.


2022

2 trainingsgroepen

UVV onder hoede van Stichting Amputatievoetbal Nederland (Utrecht), PSV Foundation (Eindhoven)


Ons doel

2026

6 trainingsgroepen

Ons doel is om vóór 2026 het aantal trainingsgroepen uit te breiden naar zes trainingsgroepen verspreid over Nederland. Daarnaast willen we meer jeugdspelers met een amputatie enthousiasmeren om te gaan voetballen.

Blindenvoetbal

Blindenvoetbal geniet nog weinig bekendheid in Nederland. Toch heeft deze aangepaste voetbalvorm sinds 2004 een Paralympische status en is het dus mogelijk om als voetballer met een visuele beperking voor jouw land op de Paralympische Spelen uit te komen. De KNVB en Gehandicaptensport Nederland richten zich op de jeugd en willen in kleine stapjes toewerken naar een nationaal team.


2022

3 trainingsgroepen

sv DSO (Zoetermeer), Only Friends (Amsterdam), PSV Foundation (Eindhoven)


Ons doel

2026

6 trainingsgroepen

Het doel is om bestaande verenigingen te blijven ondersteunen en te versterken en vóór 2026 het aantal uit te breiden naar zes trainingsgroepen verspreid over Nederland.

CP-Voetbal

CP-voetbal is dankzij het Paralympische verleden redelijk bekend in Nederland. Het wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben, dit kan cerebrale parese (CP) of niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn. CP-voetbal (internationaal Football 7-a-side genoemd) wordt alleen internationaal via Europese Kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen beoefend.


In 2016 raakte CP-voetbal de Paralympische status helaas kwijt. De internationale federatie doet haar best om CP-voetbal weer op de agenda te krijgen. Er zijn geen speciale CP-voetbalteams of competities in Nederland. Voetballers met CP of NAH spelen mee in een regulier team of in een G-voetbalteam.


2022

4 nationale teams mannen/jongens

CP A-team (nationaal team), CP-team Onder 21 jaar, CP-team Onder 18 jaar, CP-team Onder 15 jaar


1 nationaal team vrouwen

CP A-team (nationaal team)


Ons doel

2026

4 nationale teams mannen/jongens

CP A-team (nationaal team), CP-team Onder 21 jaar, CP-team Onder 18 jaar, CP-team Onder 15 jaar


1 nationaal team vrouwen

CP A-team (nationaal team)


De doelen zijn in deze vorm meer gericht op de ontwikkeling van de nationale CP-voetbalteams
(lees meer in Pijler 2).

Dovenvoetbal

Wie doof of slechthorend is kan altijd in een regulier team spelen. Een auditieve beperking is geen hindernis en mag ook geen hindernis zijn. Het is aan de club, het team en de coach dit te accepteren. Deze inclusieve gedachte gaan wij de komende vier jaar verder stimuleren.


Het dovenvoetbal kent ook een eigen competitie. Zo wordt er een zaal- en veldcompetitie georganiseerd voor speciale doven voetbalteams (mannen en vrouwen). De doven zaalvoetbalcompetitie bestaat uit drie speelrondes. In deze speelrondes werken zij een hele competitie af en spelen zij een bekerprogramma.


2022

12 mannen teams (doven zaalvoetbal competitie)

3 vrouwen teams (doven zaalvoetbal competitie)

3 mannen teams (doven veldvoetbal competitie)


Ons doel

2026

12 mannen teams (doven zaalvoetbal competitie)

4 vrouwen teams (doven zaalvoetbal competitie)

4 mannen teams (doven veldvoetbal competitie)


Het doel voor 2026 is om de competitie te verbeteren, teams te ondersteunen en te versterken en het vrouwenvoetbal bij de doventeams te stimuleren. Daarnaast zal onze focus liggen rondom communicatie en willen wij meer aandacht geven aan voetballen met een auditieve beperking.

Elektrisch voetbal

In andere landen bestaat het elektrisch voetbal al een tijdje, hier wordt het Powerchair Football genoemd, maar in ons land was er tot voor kort voor kinderen die rolstoel gebonden zijn wel basketbal, hockey en tennis, maar geen voetbal. Voor elektrisch voetbal kun je op dit moment terecht bij NEC Nijmegen en PSV Foundation (Eindhoven). Deze vorm is uitsluitend voor spelers die ook in het dagelijkse leven gebonden zijn aan hun elektrische rolstoel. We willen ervoor zorgen dat er op meerdere plekken in Nederland elektrisch voetbal gespeeld kan worden.


2022

2 trainingsgroepen

PSV Foundation (Eindhoven), NEC Nijmegen


Ons doel

2026

6 trainingsgroepen

Ons doel is om vóór 2026 het aantal trainingsgroepen uit te breiden naar zes trainingsgroepen verspreid over Nederland.

Frame-voetbal

Frame-voetbal is een aangepaste voetbalvorm, waarbij kinderen die gebruik maken van een rollator/looprekje ook kunnen genieten van het voetbalspel. Frame-voetbal wordt met name gespeeld door kinderen en jongeren. Er is een aantal voetbalverenigingen in Nederland dat frame-voetbal aanbiedt.


2022

7 trainingsgroepen

VOC Rotterdam, sv DSO (Zoetermeer), Kids United (Groningen), PSV Foundation (Eindhoven), Only Friends (Amsterdam), Adelante (Valkenburg), PH Almelo


Ons doel

2026

12 trainingsgroepen

Het doel is dat er in 2026 op 12 locaties verspreid over Nederland frame-voetbal aangeboden wordt. Zo kan elk kind in zijn of haar regio frame-voetbal spelen. Ook is frame-voetbal onderdeel van de jaarlijkse CP-voetbaldag op de KNVB Campus.


Belangrijk: als jij gebruik maakt van een frame, kun je dan alleen bij een frame-voetbalteam terecht? Het antwoord hierop is: nee. Het is (vaak) ook mogelijk om mee te trainen bij de (lokaal) G-voetbalteam.

G-voetbal

G-voetbal is in Nederland al behoorlijk goed geworteld in het amateurvoetbal. Er zijn momenteel zo'n 4.700 spelers/speelsters in Nederland. Bij 250 verenigingen kunnen zij terecht als zij vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking geen aansluiting kunnen vinden bij een regulier voetbalteam.


2022

4700 spelers/speelsters (competitie)

Jeugd: 900

Senioren: 3800

250 verenigingen (competitie aanbod)


Ons doel

2026

5000 spelers/speelsters (competitie)

Jeugd: 1000

Senioren: 4000


We willen het bestaande aanbod stabiliseren en versterken. Ook richten we onze aandacht op zogenoemde 'witte vlekken'. Dat zijn regio’s waar het G-voetbal niet of nauwelijks aanwezig is. Daarbij leggen we extra focus op de jeugd. Ook organiseren we jaarlijkse evenementen zoals de Coaches on Tour en acties bijvoorbeeld rond het Nederlands elftal om het G-voetbal nog meer te onder de aandacht te brengen of om clubs te helpen bij het werven van nieuwe leden voor het G-voetbalteam.