Bestuursverslag

Een seizoen om vanuit verder te bouwen

Aan het eind van het seizoen 2015/’16 telt de KNVB opnieuw meer leden: liefst 1.231.561 Nederlanders zijn, onder de vlag van de KNVB, wekelijks actief op en rond de voetbalvelden. Dat is een stijging van 0,36% ten opzichte van 2014/’15.

Op sportief gebied werpt de deceptie van het mislopen van kwalificatie voor het EK in Frankrijk een schaduw over het seizoen. Toch overheerst een positief gevoel, gebaseerd op alle doelen in het beleidsplan 2014-2018 die in 2015/’16 worden gerealiseerd.

De KNVB wil voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen en deze benutten om het voetbal te verbeteren. Dat kan nergens beter dan op de KNVB Campus, die vanaf augustus 2016 volledig  operationeel is. Een plek waar de Winnaars van Morgen worden gevormd en waar innovatie hoog in het vaandel staat. Het rapport met de gelijknamige titel, gericht op het versterken van het voetbal, verschijnt in mei 2016.

Seizoen 2015/’16 is het seizoen waarin de barrière tussen amateurvoetbal en betaald voetbal eindelijk wordt geslecht en de voorbereidingen plaats vinden voor ingrijpende veranderingen in de competitiepiramide, met onder andere de invoering van de tweede divisie. Op bestuurlijk vlak voltooit het amateurvoetbal het ledenraadmodel met de verkiezingen van de nieuwe ledenraad.

Ook in de arbitrage doen zich volop ontwikkelingen voor. De IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA, gaat eindelijk akkoord met het testen en (op termijn) invoeren van video-arbitrage. Nederland krijgt, als een van de voorvechters van elektronische hulpmiddelen, toestemming om de videoreferee in het seizoen 2016/’17 live te testen.

Download

​​Bestuursverslag (PDF)​