Sociaal jaarverslag

Sociaal jaarverslag

Dit boekjaar toont een lichte daling van het aantal medewerkers ten opzichte van 2014/’15 (van 454 naar 446). Ook het ziekteverzuim is gedaald, van gemiddeld 3,05% (2014/’15) naar 2,38% (dit boekjaar). De KNVB blijft daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,3% (bron: CBS). 

In dit verslag zijn enkel full- en parttime medewerkers opgenomen. Medewerkers met een flexibele arbeidsverhouding (zoals spelers nationale elftallen, oproepkrachten, auditoren, veiligheidsadviseurs, (assistent-) scheidsrechters BV) zijn niet weergegeven.

Aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst

Over seizoen 2014/'2015: 292 medewerkers in amateurvoetbal. 162 in betaald voetbal. 454 in totaal.
Over seizoen 2013/2014: 327 medewerkers in amateurvoetbal. 150 in betaald voetbal. 477 in totaal.

Verhouding man/vrouw

Over seizoen 2014/2015. In amateurvoetbal: 59% man , 41% vrouw. In betaald voetbal: 63% man, 37% vrouw.
Over seizoen 2013/2014. In amateurvoetbal: 58% man , 42% vrouw. In betaald voetbal: 62% man, 38% vrouw.

Verdeling dienstbetrekking

In amateurvoetbal: 24% bepaalde tijd, 76% in onbepaalde tijd.

Verdeling soort arbeidsovereenkomst

In betaald voetbal: 31% bepaalde tijd, 69% onbepaalde tijd.

Gemiddelde duur loopbaan

Amateurvoetbal: gemiddeld 13 dienstjaren. Betaald voetbal: 7 dienstjaren.

Gemiddelde leeftijd

Amateurvoetbal: 44 jaar. Betaald voetbal: 40 jaar.

Aantal jubilarissen

Seizoen 2014/2015. 14 mensen 10-jarig, 7 keer 25-jarig en 2 50-jarige jubilarissen.
Seizoen 2013/2014. 20 mensen 10-jarig, 6 keer 25-jarig en 2 50-jarige jubilarissen.
Seizoen 2014/2015. 14 mensen 10-jarig, 7 keer 25-jarig en 2 50-jarige jubilarissen.

Ziekte- en zwangerschapsverzuim

In amateurvoetbal: 48% fulltime, 52% parttime
In betaald voetbal: 75% fulltime, 25% parttime

Landelijk gemiddelde ziekteverzuim: 4,3% (2015/’16), 3,8% (2014/’15). Bron: CBS