Introductie

Passend voetbal

Voetbal is voor iedereen toegankelijk, maar voor een grote groep Nederlanders is de weg naar de plaatselijke voetbalclub minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen.

Download overzicht passend voetbal ›


Passend Voetbal is de verzamelnaam van de verschillende vormen van aangepast voetballen voor mensen met een beperking. We kennen een aantal specifieke doelgroepen die soms aangepast voetballen en soms regulier voetballen. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Normaal wat normaal kan. Niet iedere voetballer met een beperking dient aangepast te voetballen. Met sommige beperkingen kun je prima in een regulier voetbalteam spelen. Dit uiteraard wanneer de beperking en het speelniveau dit toe laat. Soms heeft dit meer begeleiding nodig om dit voor elkaar te krijgen. 


Speciaal wat speciaal moet. Mocht de beperking het niet toe laten om in een regulier team te voetballen, denk bijvoorbeeld aan de amputatie van een been of een visuele beperking, dan dient er gezocht te worden naar passend voetbal aanbod. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer de speler of speelster zich door zijn of haar beperking niet thuis voelt in een regulier voetbalteam. 


Voetbal is voetbal en voetbal blijft voetbal

Ook bij alle aangepaste voetbalvormen blijft het uitgangspunt dat het ene team wil winnen van het andere team. Daarnaast is de basis van de aangepaste voetbalvorm altijd hetzelfde als in het reguliere voetbal. Bij iedere vorm van passend voetbal gaat het ook om winnen. De bal is altijd vrij en ook hierin komt aanvallen, verdedigen en omschakelen terug. Het ene team (met bal) heeft de functie om aan te vallen en het andere team (zonder bal) op dat moment de functie om te verdedigen. Echter zijn er vaak wel een aantal aanpassingen gemaakt binnen de aangepaste vorm. De KNVB erkent de volgende aangepaste voetbalvormen:

passendvoetbal

overige voetbal vormen

Naast de door de KNVB erkende aangepaste voetbalvormen zijn er nog enkele andere vormen van voetballen met een beperking die benoemd dienen te worden:


Autisme voetbal

De afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen gekomen met een diagnose autisme (Autisme Spectrum Stoornis). Op basis van de behoefte van een groep ouders heeft de KNVB medio 2015 een kleine competitie Autisme-voetbal in het leven geroepen in de regio Rotterdam/ Den Haag. Hier wordt nog steeds gespeeld. Op basis van de inclusie gedachte volgt de KNVB gespecialiseerde organisaties zoals VAB (Vanuit Autisme Bekeken) die zich afvragen of deze doelgroep samen en apart moet voetballen. Voetbal is vanwege de complexiteit een lastige spelvorm voor deze doelgroep, maar kan in een veilige omgeving, ook juist veel bieden qua persoonlijke ontwikkeling.

 • Meedoen met regulier voetbal
  De redeneerlijn is dat door structuur aan te brengen, niet wekelijks van oefeningen te switchen en door gespecialiseerde trainers in te zetten die verstand hebben van prikkeling, emotieregulering, helder uitleg geven en consequent handelen, sporters lekker in hun vel komen te zitten en dat zij eventueel door kunnen stromen binnen of naar reguliere teams. https://www.vanuitautismebekeken.nl/sport-regulier-aangepast

 • Meedoen met G-voetbal
  Een deel van de mensen met ASS heeft ook een verstandelijke beperking. Voor deze groep is het G-voetbal uitermate geschikt. De spelvorm kent aangepaste spelregels en is hierdoor veel overzichtelijker (zei speleregels G-voetbal).

 • Apart in een auti-team
  Soms in een eigen beschermde, prikkelarme, veilige omgeving zonder competitie
  Soms in een omgeving waarbij uiteindelijke instroom naar het reguliere voetbal mogelijk wordt gemaakt. Binnen het reguliere voetbalteam zal wel competente begeleiding moeten zitten.

ID-voetbal

Staat voor Intellectual Disability. ID-voetbal wordt gespeeld door mensen met een IQ-score onder de 75. Spelers komen vaak vanuit het Praktijk Onderwijs. Er wordt op een voetbalveld van normale grootte gespeeld met teams van 11 spelers. Internationaal wordt dit LD-voetbal (Learning Disability) genoemd. De INAS (International Sports Federation for persons with Intellectual Dissability) was tot voor kort hierbij de internationale sportfederatie, dit is sinds 2019: Virtus. Voorheen werd ID-voetbal in Nederland aangeboden via Gehandicaptensport Nederland, maar sinds enkele jaren is stichting Pro Talents hiervoor verantwoordelijk. De KNVB vindt het belangrijk dat ook deze doelgroep aan het voetballen gaat en blijft, maar het gros van deze spelers zou prima een plek kunnen vinden binnen het reguliere voetbal (zelfs tot de hoogste niveaus) of in een aantal situaties in het G-voetbal.

Kleine mensen

De BVKM (Belangenvereniging van Kleine Mensen) biedt sportdagen aan voor mensen met dwerggroei. Internationaal is de IDSF (International Dwarf Sports Federation) de organisatie die onder andere de World Dwarf Games organiseert.