KNVB Jaarverslag 2018/'19

MAATSCHAPPELIJK
MANIFEST

Op het veld, plein, scherm of vakantie; de bal is overal. Samen beleven we het voetbal. Niet alleen als speler, maar ook als fan, vrijwilliger, scheidsrechter of trainer. Allemaal zijn we verantwoordelijk om het leuk te houden en ervoor te zorgen dat iedereen van voetbal kan genieten.


Mede via het programma Veilig Sport Klimaat heeft KNVB samen met de clubs hiervoor een belangrijke basis gelegd. In zes seizoenen daalt het aantal excessen met meer dan 50%. Ook zijn 1.200 verenigingen ondersteund naar een positieve gedragsverandering, meer dan 110.000 spelregelbewijzen uitgereikt en 318 sport- en gedragstrainingen gegeven. Bureau Halt voert 97 veiligheidsanalyses uit (intensieve vorm van individuele begeleiding) en 68 clubs krijgen de aanpak van een risicovereniging (25 clubs hebben beterschap laten zien).


Sportieve sportcultuur

Veel van het VSK-beleid is inmiddels in de reguliere organisatie geborgd. Ook biedt het nationale sportakkoord - een samenwerking tussen Ministerie VWS, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en KNVB - mogelijkheden om het beleid voort te zetten. De KNVB blijft procesbegeleiding bij verenigingen aanbieden en legt nog meer nadruk op de pedagogische kanten van de voetbalvereniging. Winst en verlies, hoe ga je daarmee om? Op welke manier leren we kinderen samenwerken en afspraken nakomen? Trainers spelen daar een sleutelrol in, maar ook alle andere volwassenen die het goede voorbeeld geven.


De Groene Club

Na het eerste pilotjaar pakt de KNVB door met De Groene Club en begeleidt 210 verenigingen naar een duurzame accommodatie. Zij voeren met het vijfstappenplan energiebesparende maatregelen in, waarmee zij gemiddeld € 7.000 per jaar kunnen besparen. Denk daarbij aan (veld)verlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming en zonnepanelen. Clubs krijgen hulp tijdens het hele traject, inclusief het aanvragen van offertes en subsidies. Naast milieuwinst leidt de actie tot een lagere energierekening, één van de grootste kostenposten van amateurclubs.


De GO hackathon

Het gezamenlijke voetbalverkeer zorgt voor 65 kiloton CO2-uitstoot per jaar. Dat moet omlaag. Het slimme mobiliteitsprogramma GO probeert CO2-reductie over al deze vormen van transport te realiseren. De eerste stap is de 24-uurs hackathon op de KNVB Campus in Zeist. Onder de noemer '24 uur hacken voor een beter milieu' zoeken creatieve geesten, programmeurs en studenten naar producten en oplossingen die kunnen leiden tot CO2-reductie op het gebied van mobiliteit.