KNVB Jaarverslag 2020/'21

Innovatie

Samenwerking in coronatijden

In een seizoen dat wordt gedomineerd door de coronacrisis is de roep om slimme innovaties groter dan ooit. Met als voornaamste doel: voetbal (met publiek) in versneld tempo mogelijk te maken. Door onze sterke nationale en internationale positie als innovatieve sportbond werken we in deze zoektocht nauw samen met partners.


Nationaal via het Fieldlabs testprogramma, de Alliantie van Evenementenbouwers en het door het ministerie van VWS geïnitieerde sportinnovatienetwerk Sportinnovator. Internationaal via het Football Innovation Platform, een netwerk van vooruitstrevende innovatieve voetbalorganisaties zoals UEFA, de Duitse Bundesliga en de City Football Group. Mede door deze inspanningen kan het Nederlands voetbal in een vroeg stadium testen met nieuwe toepassingen, zoals het koppelen van corona testuitslagen aan toegangscontrole en social distance trackers.


Partijen met wie we samenwerken op innovatiegebied komen samen in het netwerk van de Voetbal Innovatiehub #11. Fysiek in Zeist, maar in coronatijden ook digitaal. Gezamenlijk kijken we naar slimme financiering van innovatieprojecten. Zo is er onder meer een significante Europese innovatiesubsidie gegund aan een consortium van de Johan Cruijff Arena, de Hogeschool van Amsterdam en de KNVB.

Door­ontwikkeling VAR: buitenspel­technologie

Lees verder

Uitbreiding
#11

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Door­ontwikkeling VAR: buitenspel­technologie

In het seizoen 2018/'19 deed de VAR zijn intrede. Sindsdien is het ons doel om de VAR-operatie jaarlijks naar een hoger niveau te tillen. Met als doelstellingen: de kwaliteit van beslissingen te verhogen en de communicatie aan het publiek te verbeteren.


Dit seizoen implementeren we nieuwe technologie om de beoordeling van mogelijke buitenspelsituaties te verbeteren. In alle Eredivisiestadions zijn camera’s ter hoogte van de 16 meterlijn aanwezig bij alle wedstrijden waarbij de VAR wordt ingezet. Dit geeft de VAR een beter beeld, zodat er bij meer situaties een goede beoordeling mogelijk is. Ook is de zogenoemde buitenspelsoftware beschikbaar, waarbij de VAR met behulp van virtuele lijnen buitenspelsituaties extra nauwkeurig kan beoordelen.


Deze technologie is ontwikkeld door VAR-technologie aanbieder Hawk-Eye innovations. We investeren in de verdere doorontwikkeling van VAR-technologie door actieve deelname in een speciale innovatiewerkgroep van FIFA.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Uitbreiding #11

Voetbal Innovatiehub #11 is sinds enkele jaren het kloppend hart van voetbalinnovatie op de KNVB Campus. Het gebouw, met in de kern het ARAG VAR Replay Center, is de ontmoetingsplaats voor het innovatienetwerk van #11, dat inmiddels uit meer dan 35 innovatieve bedrijven en kennisinstellingen bestaat. Door de toenemende interesse van partijen om zich bij dit netwerk aan te sluiten, en de groei van innovaties om met name het gebied van data en digitale innovatie, openen we in het voorjaar van 2021 een tweede gebouw.


#11 Data & Digital zetelt in het voormalige kantoor van de korfbalbond. Hier vestigen zich partijen die actief zijn op het snijvlak van voetbal enerzijds, en data en digitale innovatie anderzijds. Met onderwerpen zoals performance tracking, videoanalyse, het meten van kwaliteit van grasvelden, digitale/online gedrag van voetballiefhebbers en E_Voetbal. In het hart van #11 Data & Digital komt de trainingsruimte van Nederlands beste digitale voetballers: E_Oranje.