KNVB Jaarverslag 2020/'21

Topservice

Bestuurscoaching

We leiden trainers, scheidsrechters en leiders door het hele land op om op allerlei niveaus aan de slag te gaan. Een tot voor kort onderbelichte groep vormen de bestuursleden. Wanneer een vereniging een goed lopend bestuur heeft, wordt alles bij de club makkelijker. Om verenigingen hierbij te helpen bieden we het traject bestuurscoaching aan. Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronapandemie gaan we voortvarend verder met de ontwikkeling van dit concept.


Een mooi voorbeeld is de inspiratiesessie van Toon Gerbrands in januari. De algemeen directeur van PSV deelt online zijn kennis en ervaring over bestuurscoaching. Liefst 604 personen melden zich aan om de digitale inspiratiesessie “Naar een krachtig bestuursteam” te volgen. Live kijken 419 personen. 154 keer wordt de video op een later moment bekeken. Met een beoordelingscijfer van 8,1 is de waardering hoog. 160 bestuurders vragen meer informatie op en 12 bestuurders willen direct aan de slag met bestuurscoaching.


Ook op toegezonden enquêtes volgt goede respons. 2532 verenigingen (voorzitter, secretaris en penningmeester) worden aangeschreven en liefst 36% stuurt een ingevulde vragenlijst terug. Verenigingsadviseurs nemen met 912 bestuurders contact op en/of voeren ontwikkelgesprekken. Vervolgens brengen bestuurscoaches een bezoek aan diverse verenigingen. De interventie ‘Reflectie bestuur’ is beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,1. De coaches met 8,6. Gelet op deze cijfers concluderen we dat we met bestuurscoaching voorzien in een duidelijke behoefte. Op verzoek van het kernteam sportparticipatie van NOC*NSF verkennen we de mogelijkheid om de twee interventies – ‘Reflectiebestuur’ en ‘Naar een krachtig bestuursteam’ – sportbreed aan te bieden.

Bestuurders­community Eén tweetje

Lees verder

KNVB  contact

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Bestuurders­community Eén tweetje

In het voorjaar verwelkomen we op dit digitale platform de 1100e deelnemer. De interactie op het platform waar bestuurders élkaar helpen blijkt hoog: 36%. Gemiddeld genereren communities namelijk zo'n 3% interactie.


In mei wint Eén tweetje een landelijke prijs voor de beste community van 2021. De gouden award van Dutch Interactive Awards (DIA) is een mooie waardering voor het succes van Eén tweetje. De kracht van de community? Om in voetbaltermen te blijven: de bal doet het werk. Bestuurders van verenigingen hebben veel kennis in pacht, kunnen veel van elkaar leren, maar weten elkaar nog niet altijd te vinden. Lokaal wel, maar landelijk is er nog zo veel meer informatie te delen. Via deze community komen zij (en al hun kennis) samen op één plek. Het samenbrengen van bestuurders is een goede basis, maar het echt interactief met elkaar samenwerken is de sleutel tot succes.

 

Er komen twee nieuwe thema's bij: arbitragebeleid voor scheidsrechterscoördinatoren en voetbalbeleid voor Hoofden Opleiding. Als ook deze functionarissen tevreden blijven, zullen de voetbalbestuurders gezelschap krijgen van deze twee nieuwe doelgroepen. Ook werken we aan technische ontwikkelingen zoals de app en de koppeling met mijnKNVB-account. Met de app hebben de deelnemers Eén tweetje in de broekzak en kan er vaker en sneller gelezen en gereageerd worden.


Ook andere sportbonden ontdekken Eén tweetje dankzij een communicatieplan met een promofilm. We spreken met NOC*NSF en de betreffende bonden over de verder te volgen koers.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

KNVB Contact

Optimale bereikbaarheid en klanttevredenheid, dat is waar we voor staan. Nu de uitrol van KNVB Contact naar de steunpunten is afgerond, richten we ons dit seizoen op het onder controle krijgen van de grote aantallen vragen en verzoeken. We willen onder meer systemen koppelen en nieuwe middelen en kanalen inzetten. Maar dan dient zich de tweede coronagolf aan en krijgen we te maken met speciale omstandigheden. Het amateurvoetbal komt al vroeg in het seizoen tot een complete stop en het betaald voetbal gaat grotendeels zonder publiek verder. Daardoor moeten we de bezetting en activiteiten van KNVB Contact tijdelijk terugbrengen tot een absoluut minimum. De geplande verbeteringen schuiven we door naar het nieuwe seizoen, waarbij we hopen dat we met het voetbal enigszins terug naar normaal kunnen gaan.