KNVB Jaarverslag 2020/'21

Ledenaantallen

Bijna een heel seizoen zonder competitievoetbal heeft zoals iedereen zal begrijpen zijn weerslag op ons ledenbestand. Toch blijkt de loyaliteit van de voetballers naar hun vereniging en geliefde sport over de gehele linie bijzonder groot te zijn. Reden om met een optimistische blik naar de nabije toekomst te kijken. Ook gelet op de aanzienlijke stijging van de instroom bij de jongste categorie Onder 7.


Eerst de cijfers. Het ledenaantal neemt in het seizoen 2020/'21 af in vergelijking met het voorgaande seizoen. Met een daling van 1,8% komen we uit op een totaal van 1.157.479 leden, waarmee de KNVB nog altijd veruit de grootste sportbond van Nederland is. Ter vergelijking, vorig seizoen noteerden we een dalend ledenaantal van 1,4%. De effecten van de coronamaatregelen waren destijds nog niet meetbaar.


In bijna alle leeftijdscategorieën zien we de ledenaantallen afnemen. Een grote uitzondering is de jongste jeugd. In Onder 7 voetballen 3.629 meer pupillen dan vorig seizoen, een groeipercentage van liefst 9,3%. Ook de oudste leeftijdsgroep van de meiden (Onder 19) en de vrouwen senioren vormen een uitzondering en verwelkomen meer leden in vergelijking met vorig seizoen. Voor het eerst in jaren zien we het ledenaantal van het totale meiden- en vrouwenvoetbal met 0,8% wel iets afnemen. Ons land telt nu 161.242 vrouwelijke KNVB-leden.


Download ledenaantallen (PDF)