KNVB Jaarverslag 2020/'21

MAATSCHAPPELIJK
MANIFEST

Ons voetbal is van iedereen

Het gezamenlijke aanvalsplan van de overheid en de voetbalwereld tegen racisme en discriminatie is begin 2019 van start gegaan. Verdeeld over de pijlers Bewustwording, Signalering, Sanctionering en Samenwerking zijn er 20 nieuwe of aangescherpte maatregelen opgevoerd, die inmiddels bijna allemaal in werking zijn. Zoals de app DiscriminatieMelder die wordt gelanceerd. Om tegen misstanden te kunnen optreden, zijn meldingen cruciaal (‘Als men niets doet, dan verandert er ook niets’). Dankzij de app is het melden van incidenten nog laagdrempeliger geworden.


Ook valt de #OneLove-campagne op, die als doel heeft de verbindende functie van het voetbal te benadrukken. Rolmodellen in het voetbal spelen hierbij een belangrijke rol en daarom voetballen de aanvoerders van het Nederlands elftal, OranjeLeeuwinnen en de betaald voetbalclubs met een speciale #OneLove-aanvoerdersband. Na de zomerstop krijgen ook de amateurs deze band.

Onze ambitie

Nederland gezond

Lees verder

Twee pijlers

Duurzaamheid

Lees verder

Vijf spelregels van het white paper 

Future of Football

Lees verder

Nederland gezond

Onze ambitie? Een optimaal gezonde sportomgeving. Waar uiteindelijk niet meer wordt gerookt, waar aandacht is voor verantwoord alcoholgebruik en gezonde keuzes in kantines en stadions. Samen met partners zoals het ministerie van VWS, NOC*NSF, Sligro, Heineken, Coca Cola, Albert Heijn en KPN werken we aan deze ambitie.


De Rookvrije Generatie wil dat er in 2035 een Rookvrije Generatie is. Kinderen die in 2017 werden geboren, zijn dan 18 jaar. Sportclubs spelen een belangrijke rol bij dit streven. Het aantal rookvrije voetbalverenigingen is in ruim een jaar tijd met iets meer dan 50% gestegen. Van 432 in september 2019 naar 652 aan het eind van 2020. In totaal zijn er ruim 1700 sportclubs in Nederland geheel, of gedeeltelijk rookvrij. Samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en het collectief van de bierbrouwers zetten we in op verantwoord alcholgebruik. Onder de 18 jaar geen alcohol en boven de 18 jaar met mate.


Drie verenigingen fungeren als fieldlab voor een optimale sportomgeving. Deze drie zogenaamde 'FC Vers verenigingen' krijgen het gehele jaar door ondersteuning en worden gemonitord om te onderzoeken wat wel en niet werkt op het gebied van een gezonde sportomgeving. Kolping Boys, FC Zoetermeer en Lugdunum hebben een kantinecoach, een geavanceerd kassasysteem, nieuw keukenapparatuur en houden het hele jaar experimenten en testen om deze vervolgens te delen met alle verenigingen. De Radboud Universiteit voert het onderzoek bij deze verenigingen uit.

Duurzaamheid

Op het vlak van duurzaamheid zetten we in op twee pijlers. We motiveren amateurverenigingen op het gebied van duurzaamheid. En we verminderen de CO2 footprint in het amateurvoetbal door reiskilometers te verminderen en het gedrag van reizigers in het voetbal te beïnvloeden.


Binnen De Groene Club ontzorgen we amateurvoetbalverenigingen die willen verduurzamen en hun energiekosten willen verlagen. Op een efficiënte en effectieve manier. De Groene Club is opgezet door de KNVB, maar helpt ook andere sportverenigingen. In totaal zijn al 1123 clubs geholpen, die in totaal meer dan 1 miljoen euro besparen. Gezamenlijk is er 10,5 miljoen euro geïnvesteerd. Door deze investering is er meer dan 83.000 m3 aan gas bespaard en 4,9 miljoen kwh aan elektra. Dat staat gelijk aan 1668 huishoudens.


Het programma GO probeert CO2 in het voetbalreisverkeer te reduceren. In Nederland gaan normaal gesproken ruim 1,2 miljoen voetballers wekelijks op pad voor in totaal 33.000 wedstrijden op het veld of in de zaal. Dat levert een CO2-uitstoot van 48.635 ton op. Door aanpassingen in het speelschema en een publiekscampagne willen we de CO2-uitstoot door het amateurvoetbal terugdringen. In het amateurvoetbal reist 44% van de spelers met de auto, 37% met de fiets en 18% te voet. Jaarlijks gaat het om 248.977.300 met de auto gereden kilometers. Het overige deel van de CO2-uitstoot in het amateurvoetbal komt van het OV, dat goed is voor 1% en gelijk staat aan 5.658.575 kilometer.

Dit seizoen voeren we het 4-fasenvoetbal in voor pupillen. Door teams sneller te herindelen vergroten we de gelijkwaardigheid en het voetbalplezier. Een andere belangrijke reden voor de invoering van deze competitievorm is de besparing van 17% reisafstand. Voor het gehele pupillenvoetbal gaat dat om ruim 25,8 miljoen vermeden reiskilometers per seizoen. Dit staat gelijk aan een besparing van 2.217 ton CO2 en is vergelijkbaar met meer dan 3.000 retourvluchten van Amsterdam naar Barcelona. Komend seizoen starten we ook pilots met meerfasenvoetbal bij de junioren, waardoor er nog minder kilometers worden gereden.

Future of Football

Onder de noemer Future of Football blijven we werken om het spel aantrekkelijker, eerlijker en sportiever te maken. Spelregelwijzigingen spelen hierin een belangrijke rol. 


Middels een white paper geven we richting aan onze interne strategie en aan de internationale lobby bij IFAB, FIFA en UEFA. In de leeftijdscategorie Onder 13 starten we een test met indribbellen en de selfpass. De eerste reacties op de test zijn positief. Van zowel, spelers, technische staf als ouders en andere betrokkenen. Helaas valt door corona al vroeg in het seizoen het doek voor de competitie en kunnen we daardoor geen volwaardig onderzoeksrapport opmaken. Verder voeren we gesprekken met een commerciële partner om te komen tot een toernooi met een aantal Jong teams van BVO’s. In het toernooi worden alle vijf spelregels van het white paper uitgetest.