KNVB Jaarverslag 2020/'21

Opleiding en
ontwikkeling

Welkomst­programma jeugdtrainers

Iedere voetballer verdient een goede trainer en daarom ontwikkelen we álle trainers. Of het nu de hoofdtrainer van het eerste is of de enthousiaste ouder van de allerjongste jeugd. Met dit uitgangspunt is het Welkomstprogramma jeugdtrainers ontwikkeld. Een programma waarmee we samen met verenigingen startende trainers ondersteunen in hun rol als trainer, coach of begeleider.


Na de pilot van dit seizoen met 36 verenigingen rollen we het programma in 2021/’22 samen met 150 verenigingen verder uit. Het doel is om vanaf het seizoen 2023/’24 iedere startende trainer in Nederland toegang te geven tot het programma.

 

Om als vereniging deel te nemen aan het programma dienen alle trainers geregistreerd te worden in Sportlink. Na deze registratie ontvangen de trainers via een aantal welkomst e-mails toegang tot het Assist Trainersdashboard. Hierop vinden ze een kennisbank vol met artikelen, Rinus, een expertchat en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Aftrapmodule. Dit is een gratis module voor alle startende trainers, die door een KNVB docent samen en op de vereniging wordt georganiseerd. Naast het belang van registratie, het nieuwe Assist Trainersdashboard met een kennisbank en de Aftrapmodule is er aandacht voor het Veilig Sportklimaat. We geven verenigingen handvatten om ermee aan de slag te gaan en motiveren ze om een VOG aan te vragen voor hun trainers.

Opleiding algemeen en technisch directeuren

Lees verder

Talentenmonitor

Lees verder

Plan vrouwen­arbitrage

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Talentenmonitor

De coronaomstandigheden hebben hun weerslag op de pilotfase van de Talentenmonitor, maar samen met de meewerkende clubs (FC Den Bosch, Excelsior, sc Heerenveen, PEC Zwolle en Vitesse) doen we toch voldoende ervaring op. Het voornemen om in september 2021 in volle omvang te starten blijft daardoor overeind.


Dankzij de inzichten die we via de pilot krijgen kunnen we diverse belangrijke punten voldoende inregelen om een goede start te maken. Denk aan datastromen, verwerking, visualisatie en terugkoppeling van data, protocollen rondom het afnemen van de testen, inrichting van het logistieke proces en toepassing van de AVG-voorwaarden.


In het nieuwe seizoen sturen we een informatiebrochure naar de betaald voetbalorganisaties. Daarna rekenen we op een definitieve toezegging van de clubs voor deelname aan de Talentenmonitor. Samen met de betrokken partners (BrainsFirst, Soul2Goal en de HAN) werken we ook aan een opleidingslijn, met als doel om de betrokken clubs te scholen in het lezen van de data en in de toepasbaarheid hiervan in de (voetbal)praktijk

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Opleiding algemeen en technisch directeuren

We starten een leiderschapsprogramma voor algemeen en technisch directeuren in het betaald voetbal. De aanleiding is het relatief hoge verloop op deze functies in het betaald voetbal. Het programma is een coproductie tussen KNVB Expertise en de KNVB Academie (bestuurders en voetbal) met als externe partner PEAK 4. Aan de succesvolle eerste editie nemen 11 directeuren deel (8 algemeen directeuren en 3 technisch directeuren). Het programma bestaat uit drie pijlers, te weten: leiderschap, stakeholdermanagement en strategie. Naast deze drie pijlers is er in het programma ruimte voor onderlinge uitwisseling van visie en adviezen, inhoudelijke webinars en individuele begeleiding van de deelnemers. Het programma wordt afgesloten met een meesterproef.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Plan vrouwen­arbitrage

Dit seizoen brengen we alle vrouwelijk officials 'in beeld'. Zij geven hun ontwikkelbehoefte en ambitie aan en op basis daarvan stemmen we onze begeleiding en coaching af. Binnen DugOut maken we een online ontwikkelomgeving aan, waar vrouwelijke officials terecht kunnen voor kennisontwikkeling en online sessies. Vrouwen kunnen ervoor kiezen om zich als official te ontwikkelen via de reguliere piramide, maar ook om zich specifiek te ontwikkelen binnen het vrouwenvoetbal.

In afstemming met Voetbalontwikkeling en Competitiezaken is er meer aandacht voor de kwaliteit van officials in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen en Vrouwen Beloftencompetitie. Op de internationale velden zetten Shona Shukrula (promotie naar UEFA Category 1), Franca Overtoom (aanstelling WK 2023) en Marisca Overtoom (eerste FIFA-badge) mooie stappen.