Algemene informatie 5/5

Accommodatie

Met het introduceren van de nieuwe wedstrijdvormen ontvangen wij veel vragen van verenigingen over wat dit gaat betekenen voor het aantal vrijwilligers, aantal velden, doeltjes etc. Dit is in sterke mate afhankelijk van de omvang van een vereniging. Om een goede inschatting te kunnen maken van de gevolgen voor jouw vereniging, is er door de KNVB een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool helpt je om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke gevolgen voor jouw vereniging. Door de tool in te vullen krijg je een indicatie van het aantal teams per leeftijdscategorie, het benodigde aantal doeltjes en de benodigde tijd voor het afwerken van het wedstrijdschema.

Introductietool nieuwe pupillenvoetbal 

Kleedruimte en velden

Of er meer kleedruimte nodig is, is in sterke make afhankelijk van de totale planning van de wedstrijden op een dag en de beschikbare velden bij een vereniging. Wanneer er gekeken wordt naar een heel voetbalveld dat gevuld is met alleen 2 tegen 2-, 4 tegen 4 of 6 tegen 6-veldjes, dan zijn op dat veld in totaal meer spelers actief dan wanneer er op een heel voetbalveld, twee 7 tegen 7 wedstrijden worden gespeeld. In dat geval zal er voor de spelers die uitkomen op dat ene veld meer kleedgelegenheid moeten zijn. Door spreiding van de kleinere wedstrijdvormen over de ochtend en/of dag kan dit beperkt worden. De KNVB kan ondersteuning verlenen bij o.a. vragen over het maken van een optimaal wedstrijdprogramma op basis van het aantal aanwezige kleedkamers.

Belijning en het uitzetten van de velden

Wij begrijpen dat de nieuwe wedstrijdvormen ervoor zorgen dat er meer wordt gevraagd van vrijwilligers, bijvoorbeeld als het gaat om het uitzetten van de velden. De KNVB zal waar nodig, verenigingen ondersteunen met het opmaken van een optimaal wedstrijdprogramma op basis van het aantal velden zodat de velden zo optimaal mogelijk kunnen worden uitgezet. Het uitzetten van de velden kan op verschillende manieren worden gedaan. Het belangrijkste is dat de afmetingen van de velden duidelijk en goed zichtbaar zijn. De belijning dient voor de spelers en alle andere betrokkenen zodanig duidelijk en niet storend te zijn dat het spel niet of zo weinig mogelijk verstoord wordt. Dit kan door bijvoorbeeld om de 5 meter een hoedje te plaatsen. De maatvoering van de velden is zo uitgevoerd dat op een volledig veld twee 8 tegen 8 velden, op één 8 tegen 8 veld twee 6 tegen 6 velden, op een 6 tegen 6 veld twee 4 tegen 4 velden en op een 4 tegen 4 veld twee 2 tegen 2 velden kunnen worden uitgezet. Hierdoor kan een vereniging slim gebruik maken van eerder op de dag uitgezette of uit te zetten velden. Tevens mag op een kunstgras bijveld permanente belijning worden aangebracht voor de diverse spelvormen, neem hierover contact op met de adviseur accommodatiezaken van de KNVB of uw verenigingsadviseur. 
Meer weten over de regels van aanvullende belijning

Als gevolg van de nieuwe wedstrijdvormen zullen meerdere doeltjes ‘los’ op de velden komen te staan. Een vereniging moet ervoor zorgen dat de doeltjes met een afmeting van 5 bij 2 meter op een deugdelijke manier verankerd worden (op 3 punten), zodat omvallen en kantelen niet mogelijk is of beperkt wordt. Doeltjes met een afmeting van 3 bij 1 meter hoeven niet “verankerd” te worden. Download infographic: veldindeling 6:6 en 8:8

Meer over het uitzetten per wedstrijdvorm

Doeltjes

Bij de 6 tegen 6 en 8 tegen 8 wedstrijden (O.8 t/m O.12) wordt er gespeeld met doeltjes van 5 bij 2 meter. Deze doeltjes worden nu ook gebruikt in het huidige 7 tegen 7 voetbal. Voor de 2 tegen 2 en 4 tegen 4 wedstrijdvormen (O.6 en O.7) zijn doeltjes met een afmeting van 3 bij 1 meter het meest optimaal. Ook deze doeltjes worden al gebruikt binnen het huidige mini-pupillen voetbal en bij diverse trainingsvarianten. Of er extra doeltjes nodig zijn is sterk afhankelijk van de grootte van de vereniging, het aantal spelers per leeftijdscategorie, de planning van wedstrijden op een wedstrijddag en het aantal spelers per team. Veel wedstrijden van leeftijdscategorieën die dezelfde doeltjes gebruiken op hetzelfde moment vereist meer van deze doeltjes. Een verdeling van deze categorieën over de hele ochtend vraagt dan ook minder doeltjes. De verwachting is wel dat verenigingen extra doeltjes nodig zullen hebben. Doeltjes voor onder 6 en onder 7 (3 bij 1 meter) zijn voor veel verenigingen nog nieuw of in beperkte aantallen aanwezig als trainingsdoeltje. Verenigingen kunnen indien gewenst meedoen aan de collectieve inkoop.

Collectieve inkoop

De KNVB biedt collectieve inkoop aan voor het aanschaffen van doeltjes. Meer informatie

Crowdfunding

Hoofdsponsor ING biedt alle verenigingen een crowdfunding-platform aan om te helpen extra inkomsten te genereren voor het aanschaffen van extra materialen zoals doelen of nieuwe ballen. Een voetbalclub kan op dit platform direct starten met een eigen campagne. Starten met crowdfunden

Crowdfunding is het financieren (funden) van een specifiek doel door een grote groep (de crowd). Veelal betreft het kleine donaties van personen, maar ook bedrijven dragen bij aan dergelijke projecten. Het is daarmee ook een vorm van sponsoring.

Spelers en verenigingen kunnen hun doelen aanmaken en vervolgens gaat de hele club aan de slag om deze doelen te bereiken. Door bijvoorbeeld evenementen te organiseren, te collecteren en door social media in te zetten. Via de eigen online crowdfunding omgeving kan de voortgang live worden bijgehouden en is het volledig helder hoeveel er is ingezameld en waaraan het geld wordt besteed.