Algemene informatie 3/5

Competitie

Met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen vindt er ook een verandering plaats in de organisatie van het competitieaanbod voor pupillen. De KNVB streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te organiseren gedurende het hele seizoen.

Gelijkwaardige wedstrijden en competities

Vanaf seizoen 2017/’18 biedt de KNVB pupillen van onder 8 t/m onder 14 een zogenaamde geboortejaarcompetitie aan. Deze geboortejaarcompetitie zorgt ervoor dat de speelsterkte per team goed kan worden bepaald en er gelijkwaardige wedstrijden en competities worden georganiseerd. Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om teams in te schrijven die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren. Voor zowel de even als de oneven competities worden er minimaal 3 speelniveaus aangeboden waarvoor men zich kan inschrijven. Hoofdklasse (001 enz. ) – 1e klasse (101 enz. ) en 2e klasse (201 enz. ). Afhankelijk van het aanbod en mogelijke krachtsverschillen zijn meerdere klassen, zoals een 3e klasse (301 enz.), mogelijk. Door de uniformiteit in het aanbod kan het zijn dat er in de grensgebieden van de districten, verenigingen in een ander district gaan spelen.

Voetbalpakket

In heel Nederland wordt een hetzelfde voetbalpakket aangeboden en komt er meer uniformiteit in de speeldagenkalender. Dat wil zeggen 3 bekerwedstrijden voorafgaande aan de competitie, gevolgd door een najaars- en een voorjaarsreeks gespeeld. Elke reeks kent in principe 11 wedstrijden waarin teams maar 1 keer tegen elkaar spelen. In de winterstop vindt een herindeling plaats op basis van sterkte.

Vanaf onder 8 kan er ingeschreven worden voor de beker. De poules worden ingedeeld op eigen niveau, zodat de behaalde resultaten bij een eventuele herindeling worden meegenomen. Door de gewijzigde planning van wedstrijden, die nu buiten de zomervakantie plaatsvinden, kan ieder team aan het bekervoetbal deelnemen. Het advies is om alle jeugdteams te laten deelnemen aan de bekercompetitie, zodat iedere jeugdspeler/ster ook in de gehele maand september kan voetballen.

Indelen van teams in gelijkwaardige poules

Teams kunnen o.a. qua leeftijdssamenstelling enorm verschillen. Wanneer een team bestaat uit spelers van twee opeenvolgende geboortejaren moet het team de aanduiding krijgen van de oudste speler. Wanneer er bijvoorbeeld tien JO11-spelers en vier JO12-spelers zijn, wordt het team als een JO12-team ingedeeld.

Voor verenigingen is het van belang om goed te bepalen op welk niveau een team gaat uitkomen. Door de bekerpoule in te delen op leeftijd en op niveau, krijgen we al snel inzage in de kwaliteit van de teams. De resultaten die behaald zijn in de beker kunnen worden meegenomen bij een beoordeling van een verzoek om herindeling. Teams die bij elkaar in de competitie ingedeeld zijn, kunnen ook in de bekercompetitie tegen elkaar uitkomen.

Lichtingen en vrije inschrijving

Verenigingen kunnen teams vrij inschrijven in alle klassen van de categorie B en in de eerste klasse van de categorie A, maar dienen dit gelijkmatig over de niveaus te verdelen. Door vrije inschrijving in de eerste klasse toe te staan, is een gedeeltelijke oplossing gerealiseerd voor het lichtingenprobleem.

Dispensatie

Om alle verenigingen met de teams de kans te geven deel te nemen aan de geboortejaarcompetities van haar keuze, is vanaf het seizoen 2017/’18 besloten de aantallen van de huidige dispensatieregel in stand te houden. Enige belangrijke wijziging is dat dit niet meer geldt per leeftijdsgroep maar per team dat in de categorie B uitkomt. Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd en is daarmee niet meer persoonsgebonden.


Controle vindt plaats doordat het mobiele DWF slechts ruimte biedt voor een van te voren bepaald maximum aantal één jaar oudere spelers. Voor de zestallen is dit één speler, voor achttallen betreft dit twee spelers en voor de elftallen drie, zoals het nu ook is. Met ingang van het seizoen 2018/’19 werken we in het gehele pupillenvoetbal met het mobiel DWF, meer informatie.

Meisjes die in een jongensteam uitkomen mogen één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin de jongens uitkomen. In een team waarin bijvoorbeeld de oudste jongens onder 11 zijn, mogen meisjes uitkomen die tot de leeftijdscategorie onder 12 behoren.