Algemene informatie 2/5

Sportiviteit & Respect

Voetbal is een fantastische sport waar miljoenen mensen in Nederland van houden. Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit zo blijft. Iedereen moet op een veilige en plezierige manier van de sport kunnen genieten en daar maken de KNVB én alle clubs zich hard voor. Met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen hebben we als KNVB, samen met de verenigingen, dan ook dé kans om pupillen van jongs af aan mee te geven wat het gewenste gedrag is op en rond de velden.

Plezier: gedrag rond het veld

De KNVB streeft met het nieuwe pupillenvoetbal naar optimale ontwikkeling en optimaal spelplezier voor pupillen. Minstens net zo belangrijk voor het spelplezier en de ontwikkeling is ieders gedrag in en rond het veld. Maar zetten alle trainers, leiders en ouders het spelplezier van kinderen ook echt voorop? In veel gevallen gaat dat heel goed, maar we zien in het voetbal ook dat er gedrag in is geslopen dat eigenlijk niet zo positief is. De KNVB draagt een grote verantwoordelijkheid om sportiviteit en respect op en rond de velden te waarborgen en te stimuleren. Download infographic: Plezier op het veldDe spelerDe trainerDe ouder, De spelbegeleider

Rituelen

De KNVB steekt veel tijd en energie in het bevorderen van positief gedrag op en rond de velden. Daarom introduceren we vanaf het seizoen 2017/’18 rituelen die we mee willen geven aan pupillen, om zo positief gewenst gedrag en het plezier in het voetbal te bevorderen. Deze rituelen moeten bijdragen aan een gezondere voetbalcultuur op langere termijn.

Lees over de rituelen

De rol van de trainer/coach

Pupillen, wedstrijden, voetbalplezier en ontwikkeling faciliteren? Een prachtige uitdaging voor een coach, maar één met een grote verantwoordelijkheid. Dit vereist kennis van het pupillenvoetbal, coachen, hun spelontwikkeling en leeftijdsspecifieke kenmerken. Een veilige omgeving creëren en pupillen positief blijven stimuleren door te enthousiasmeren, complimenteren en de nadruk leggen op datgene wat goed gaat, fouten maken mag, zijn daartoe van essentieel belang.

De rol van de ouders/verzorgers

Aan een plezierige en veilige omgeving voor de pupillen leveren naast de coach natuurlijk ook de ouders/verzorgers een grote bijdrage. Daarmee dragen zij direct bij aan het spelplezier en de spelontwikkeling van hun pupillen. Voorbeelden van een positief gedrag zijn o.a. positief praten en aanmoedigen, het goede voorbeeld geven, sportief zijn, inzet belonen, focussen op het proces (de ontwikkeling) in plaats van het winnen, het kind zichzelf (kind) laten zijn en bovenal heel veel plezier laten beleven aan het voetballen.

De rol van de spelbegeleider en scheidsrechter

De rol van de spelbegeleider en scheidrechter heeft een belangrijke bijdrage op het gebied van sportiviteit en respect maar ook op het gebied van de spelontwikkeling en het voetbalplezier. De spelbegeleider en scheidsrechter zorgt voor plezier in de wedstrijd door bijvoorbeeld het nemen van eerlijke beslissingen en zorgt voor structuur en discipline.

Meer informatie over de spelbegeleider