Het proces

HET PROCES TOT INVOERING - NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN PUPILLEN

Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB -het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aangegeven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen en het groene licht van de ledenraad, heeft de KNVB dit besluit genomen. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald. Ook een aantal betaald voetbalclubs in Nederland speelt dit seizoen al met jeugdteams in de nieuwe voetbalvormen. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek.

Onderzoek

september 2015 t/m mei 2016

In deze periode is er een groot onderzoek gedaan naar de meest optimale wedstrijdvormen voor pupillen. Lees hier het volledige rapport en/of de samenvatting.

Voorzitterscongres

16 en 17 september 2016

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2016 zijn er 3 sessies gehouden met voorzitters om hen te informeren over de nieuwe wedstrijdvormen. Lees meer

Roadshow

19 september t/m 14 oktober 2016

In deze periode zijn er in totaal 80 bijeenkomsten door heel Nederland georganiseerd waar in totaal meer dan 4.300 deelnemers van 1.600 verschillende verenigingen aanwezig waren (74% van de verenigingen met pupillen). Lees meer

Pilots

De KNVB heeft verenigingen gevraagd mee te denken met het invullen van de nieuwe wedstrijdvormen door zelf te testen door zogenaamde pilots te organiseren. 135 verenigingen hebben een individuele pilot georganiseerd, 98 verenigingen samen met een andere vereniging, 7 verenigingen samen met een BVO en 38 verenigingen zijn gaan kijken bij een andere vereniging.

Praktijkbijeenkomsten

De KNVB heeft 18 bijeenkomsten georganiseerd waar de nieuwe wedstrijdvormen zijn gedemonstreerd. In totaal zijn hier 447 bezoekende verenigingen op afgekomen. De eerste bijeenkomst was bij FC Utrecht. En drukbezochte praktijkbijeenkomst was die bij PEC Zwolle

Enquetes n.a.v. ervaring

In totaal zijn er 253 enquêtes ingevuld voor de leeftijdscategorie O.6/O.7. 302 ingevulde enquêtes voor O.8/O.9/O.10 en 231 voor de leeftijdscategorie O.11/O.12.

Doelgroeponderzoek

De KNVB heeft een doelgroeponderzoek gehouden onder verenigingen om in kaart te brengen in hoeverre verschillende doelgroepen binnen de club bekend zijn met de nieuwe wedstrijdvormen en hoe positief ze hierover zijn. Het betreft de doelgroepen bestuurders, technisch kader, arbitrage kader en ouders. Voor alle doelgroepen zijn een select aantal van 600 mensen geselecteerd en bevraagd. 

Individuele gesprekken met verenigingen 

Er zijn, regionaal, diverse gesprekken gevoerd met individuele verenigingen of groepen van verenigingen. Lees meer

Gesprekken belangenverenigingen 

Met diverse belangenverenigingen, zoals VVON en BAV zijn informatieve gesprekken gevoerd. Lees meer

Samenwerking Betaald Voetbal 

De BVO’s spelen vanaf het seizoen 2016-2017 al in de nieuwe wedstrijdvormen en zijn daar enthousiast over. Lees meer

Rapport van Blauw Research

Onderzoeksbureau Blauw Research heeft een onderzoek uitgevoerd onder verenigingen om hen te bevragen o.a. naar het proces van invoering rondom de nieuwe wedstrijdvormen. Maar liefst 1.208 respondenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Lees meer

Rol ledenraad 

De ledenraad, het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal, is vanaf het begin bij het proces betrokken geweest en heeft regelmatig advies gegeven omtrent het proces, de onderzoeken en de gevolgen voor en rondom amateurverenigingen.
Lees meer