KNVB Jaarverslag 2019/'20

ledenaantallen

De groei van het meiden- en vrouwenvoetbal gaat onverminderd voort. Ook in het seizoen 2019/ '20 kunnen we weer een stijging van het groeipercentage in het ledenbestand noteren, ditmaal een percentage van 0,9%. Daarmee telt ons land inmiddels 162.471 vrouwelijke KNVB-leden. De grootste toename is in de categorie volwassenen (19 jaar en ouder), waar 3,4% meer speelsters zich aansluiten. Het ledenaantal van het meiden- en vrouwenvoetbal vertoont al jaren een opgaande lijn.


Het gehele ledenaantal van KNVB neemt in het seizoen 2019/'20 iets af in vergelijking met het voorgaande seizoen. Met een daling van 1,4% komen we uit op een totaal van 1.179.933 leden, waarmee de KNVB nog altijd veruit de grootste sportbond van Nederland is. Bij de mannen is het aantal senioren (19 jaar en ouder) nagenoeg gelijk gebleven en is de daling van 1,8% te vinden in de categorieën pupillen en junioren.


De eventuele gevolgen van de coronamaatregelen op de ledenaantallen zijn in dit jaarverslag nauwelijks zichtbaar, omdat wij nu nog niet vast kunnen stellen wat de Coronamaatregelen met het ledenaantal heeft gedaan. Onder een lid verstaan wij iemand die minimaal 14 dagen lid is geweest gedurende een seizoen en daarom minimaal één keer contributie heeft betaald. Daarom zijn bijvoorbeeld leden die na maart 2020 hun lidmaatschap hebben opgezegd wel in de telling meegenomen, omdat zij vaak minimaal 14 dagen lid zijn geweest. Oftewel, de uitstroom is (nog) niet zichtbaar.


Wat wel negatief effect heeft op het ledenaantal van seizoen 2019/’20 is een verminderde instroom; leden die eigenlijk wilde instromen tussen maart en juli 2020 maar dit door corona hebben uit-/afgesteld.

Download de statistieken