KNVB Jaarverslag 2019/'20

Opleiding en
ontwikkeling

OPLEIDING & ONTWIKKELING 

Plan vrouwenarbitrage van start

Meer vrouwelijke scheidsrechters en het niveau van de vrouwen die al fluiten naar een hoger plan tillen. Dat is in het kort het doel van het Plan vrouwenarbitrage waar we dit seizoen mee starten. Het is een van de ontwikkelingsprogramma's waarmee we het Nederlandse voetbal vooruit helpen.


Het Plan vrouwenarbitrage leidt de komende jaren tot een groei van 50% van het aantal vrouwelijke scheidsrechters, een verdubbeling van het aantal vrouwelijke KNVB-officials en de vertegenwoordiging van Nederlandse scheidsrechters op internationale eindtoernooien. Om deze doelen (mede) te realiseren is internationaal arbiter Lizzy van der Helm aangesteld als medewerker ontwikkeling vrouwenarbitrage.


Een van haar aandachtspunten is het ontwikkelen van een piramide voor vrouwenarbitrage. Zo hoeven vrouwen niet per se bij de mannen te fluiten, maar wordt het ook mogelijk om stappen te zetten binnen de jeugd en het vrouwenvoetbal. 

Alleen gemengd voetbal t/m onder 10

Lees verder

Online aanbod voor scheidsrechters

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2018/'19

Alleen gemengd voetbal t/m onder 10

Hoe kunnen we voetballende meisjes en vrouwen de juiste plek bieden in ons unieke voetballandschap? Met die uitdaging gaan we aan de slag.


Een van de resultaten is dat we dit seizoen specifiek voor meiden tot en met de categorie Onder 10 de competities gemengd inrichten. Meiden hebben dezelfde drijfveren als jongens van hun leeftijd. Daarnaast is het leerzaam voor zowel jongens als meiden om gemengd te voetballen. Bijkomend voordeel is dat het beter mogelijk wordt om voor alle leden een passend competitieaanbod met meer gelijkwaardige wedstrijden te faciliteren. Komend seizoen onderzoeken we of deze gemengde competities kan worden uitgebreid.

KNVB Jaarverslag 2019/'20

Online aanbod voor scheidsrechters

Dit seizoen boeken we veel vooruitgang met de ontwikkeling van DugOut dat als online leeromgeving voor scheidsrechters en andere officials fungeert.


Door de beperkingen van de coronamaatregelen komen deze ontwikkelingen in het voorjaar plotsklaps in een stroomversnelling. In het aanbod worden thema's als managen van de wedstrijd, voeding en spelregels verder uitgediept. En hoewel er geen wedstrijden zijn, zitten de scheidsrechters en scheidsrechterscoaches van de landelijke lijst en het ontwikkelingstraject niet stil. Via online sessies werken we samen verder aan hun ontwikkeling.

KNVB Jaarverslag 2019/'20

Ontwikkelen opleidingspiramide

Binnen KNVB Academie zetten we verschillende stappen. Onderin de opleidingspiramide, bij de jongste jeugd, ontwikkelen we een pilot waarbij we toewerken naar een landelijke lancering.


Hierbij werken we aan een cursus en ondersteuning voor de trainer(s). Bovenin de piramide ontwikkelen we UEFA PRO, de hoogste trainersopleiding in Nederland. Ook is er een samenwerking met de Belgische en Duitse bond. Overkoepelend besteden we overal binnen de gehele piramide (meer) aandacht aan pedagogiek, psychologie, teamdynamiek en de aansluiting via bijscholing.